Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto XXX tiedekunta
 

Tietosuoja yliopistossa

Valinnat:

Yhteystiedot:

sähköposti: tietosuoja@helsinki.fi

Kameravalvonta Helsingin yliopistossa

Kuva

Hallintojohtajan päätös 14/2005, 31.3.2005

Kameravalvontaa toteutetaan yliopiston kiinteistöissä henkilöturvallisuuden ja omaisuuden valvomiseksi. Kameravalvonta vaikuttaa ennaltaehkäisevästi rikolliseen toimintaan. Kameravalvonta on osoittautunut käyttökelpoiseksi myös poliisin suorittaessa rikostutkintaa. Kamerat ovat selkeästi näkyvissä ja niitä on lähes kaikkien yliopistokiinteistöjen tiloissa. Valvottuja tiloja ovat tyypillisesti sisääntuloaulat, sisäänkäyntien edustat, tavaranlastaustilat ja ATK-tilat. Kiinteistöön johtavilla ovilla tai porteilla ilmoitetaan näkyvästi, että kiinteistössä on tallentava kameravalvonta. Kamerakuvien valvonta tapahtuu vahtimestaritiloissa. Kameroiden asennuksessa otetaan huomioon rikoslain (531/2000) salakatselua koskeva säännös.

Kameravalvontaa toteutetaan henkilötietolakia (523/1999) noudattaen. Valvontamonitorit sijoitetaan siten, että ulkopuoliset eivät voi niitä katsella. Tallennetut kuvat säilyvät järjestelmässä 1 - 4 viikkoa laitteistosta riippuen. Pitempiaikaiseen säilytykseen otetut tallenteet hävitetään viimeistään vuoden kuluttua tallennuksesta. Luvan yksityisyyden suojasta annetun lain 16 §:n mukaisen tapahtuman kuvien katseluun antaa turvallisuuspäällikkö, kiinteistöpäällikkö tai heidän varamiehensä. Tällä mainitulla luvalla saa kuvia katsoa vahtimestarin kanssa, mutta tallennettuja kuvia ei luovuteta katseluluvan saaneelle. Tallennettuja kuvia luovutetaan vain poliisille rikosten tutkintaa varten.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/1004) velvoittaa yliopistoa työnantajana selvittämään kameravalvonnan tarkoituksen ja menetelmät. Tämän johdosta asiaa on käsitelty myös yhteistoimintamenettelyssä. Kameravalvonnasta tiedotetaan muun muassa rakennushankkeiden yhteydessä pidettävissä käyttäjien tiedotustilaisuuksissa ja muuttokokouksissa. Kameravalvontajärjestelmän suunnitteluvaiheessa kuullaan kiinteistön käyttäjien edustajia.

Esitys: Kameravalvonta toteutetaan edellä esitettyjen periaatteiden ja ohjeiden mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

Hallintojohtaja Kari Suokko

Turvallisuuspäällikkö Matti Hoikkala