Tutkimushankkeet Asiantuntijat Tutkimusseminaarit Opinnäytteet Jatkokoulutus Yhteystiedot

Teoreettinen filosofia kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 A, 6. krs.)
00014 Helsingin yliopisto

Asiantuntijat

Kunkin asiantuntijan erikoisalat selviävät henkilökohtaisilta kotisivuilta

# A  B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y  

HUOM!
Asiasanan linkit eivät välttämättä edusta kyseessä olevan asiantuntijan sitoumuksia tai näkemyksiä. Linkit on tarkoitettu vain alustavaa aiheeseen  tutustumista varten. 
A
B

Biologian filosofia - prof. Matti Sintonen, tutk. Tomi Kokkonen
Bohmin luonnonfilosofia
- yliopistolehtori Paavo Pylkkänen


C

E
F


Feministinen filosofia - dos.. Johanna Oksala, yliopistolehtori Sara Heinämaa
Fenomenologia - dos. Leila Haaparanta, yliopistolehtori Sara Heinämaa, dos. Juha Himanka,tk. Jussi Backman, dos. Johanna Oksala, tk. Joona Taipale
Fenomenologiset subjektikäsitykset - tk. Joona Taipale
Filosofia - dos. emer. S. Albert Kivinen
Filosofian bibliografiset metodit
- aman. Terhi Kiiskinen
Filosofian historia - prof. Jaakko Hintikka,dos. Esa Saarinen, dos. Mikko Yrjönsuuri, dos. Petri Mäenpää, dos. Heikki Kannisto
Filosofian klassikot - dos. Mikko Yrjönsuuri
Filosofinen aikalaiskritiikki - dos. Esa Saarinen
Filosofinen argumentaatio - dos. Sami Pihlström

Formaali semantiikka - prof. Gabriel Sandu
Formaalinen tietoteoria - dos. Sara Negri
Formal epistemology - dos. Sara Negri
Foucault'n filosofia - dos. Johanna Oksala, tk. Malin Grahn
Funktionaalinen ohjelmointi - dos. Aarne Ranta

Fysiikan filosofia -
yliopistolehtori Paavo Pylkkänen


H

I


Intersubjektiivisuus - tk. Joona Taipale
Intuitionismi - dos. Sara Negri
Itseys - tk. Joona Taipale

K

 
L

Leibniz- tutk. Markku Roinila
Liiketaloustieteiden metodologia - dos. Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila
Logiikan filosofia - dos. Leila Haaparanta,dos. Risto Vilkko, dos. Tuomo Aho
Logiikan historia - dos. Leila Haaparanta, dos. Risto Vilkko
(1800-l), tutk. Anssi Korhonen
Logiikka - tuntiopet. Janne Hiipakka, prof. Jaakko Hintikka, dos. Petri Mäenpää, prof., kansleri Ilkka Niiniluoto, dos. Aarne Ranta, prof. Gabriel Sandu, dos. Risto Vilkko, ,dos. Ahti-Veikko Pietarinen
Luonnon itseisarvo - dos. Leena Vilkka
Lääketieteen, fysiologian ja neurotieteiden aatehistoria ja filosofia - dos. Timo Kaitaro


M

 N
 
O


Ontologia - tuntiopet. Janne Hiipakka, dos. emer. S. Albert Kivinen, tutk. Anssi Korhonen
Orgaanisaatiofilosofia - dos. Esa Saarinen

 
P


R

 
S

T


Tekniikan filosofia - prof., kansleri Ilkka Niiniluoto
Teologinen etiikka - tuntiopet. David Jenkins
Tieteellinen menetelmä - prof., kansleri Ilkka Niiniluoto
Tieteenfilosofia - prof. Jaakko Hintikka, dos. Ilkka Kiema, prof., kansleri Ilkka Niiniluoto, Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila, prof. Matti Sintonen, tutk. Tomi Kokkonen
Tieteenhistoria - dos. Petri Mäenpää,
Tieto-oppi - dos. emer. S. Albert Kivinen, prof., kansleri Ilkka Niiniluoto

Tietoteoria - dos. Leila Haaparanta, dos. Antti Hautamäki, prof. Jaakko Hintikka, , Yliopistolehtori Markus Lammenranta, FT Pentti Määttänen, prof. Matti Sintonen
Tietoteorian klassikot - dos. Tuomo Aho
Tietoyhteiskunta - dos. Antti Hautamäki

Todellisuus - prof., kansleri Ilkka Niiniluoto
Todistusteoria - dos. Sara Negri
Totuus - tuntiopet. Janne Hiipakka, prof., kansleri Ilkka Niiniluoto
Totuusteoria - prof. Gabriel Sandu

Transsendentaalifilosofia - dos. Leila Haaparanta, yliopistolehtori Sara Heinämaa

Tyyppiteoria - dos. Aarne Ranta

U


Uskonnonfilosofia - dos. Leila Haaparanta, tuntiopet. David Jenkins ,dos. Sami Pihlström  W

Y


Tiedot on päivitetty viimeksi 1. 12. 2009