Yhteystiedot

Teoreettinen filosofia kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 A, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Gabriel Sandu

s

FT/FD/Ph. D.

Teoreettisen filosofian professori /
professor in teoretisk filosofi /
Professor of theoretical philosophy 

Vastaanotto/Mottagning/Office ma/Mon 14-15, Unioninkatu 40 A, h./r. A631, puh./tel. 050-415 4810 / 02941 29232

Sähköposti/Epost/E-mail: gabriel.sandu (at) helsinki.fi

Puh./Tel. (+358) 2941 29232

Linkki/Link: The Academy of Europe

Tutkimushankkeet/Forskningsprojekter/Research projects: Reference to Abstract Objects

Erikoisalat/Specialiteter/Expertise: kielifilosofia, logiikka, formaali semantiikka, anafora, totuusteoria, philosophy of language, logic, formal semantics, anaphor, theory of truth

Muu tieteellinen toiminta/Övrig vetenskaplig verksamhet/Other scientific activity

Julkaisut tietokannasta TUHAT / Publikationer från database TUHAT / Publications from the database TUHAT