Yhteystiedot

Teoreettinen filosofia kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 A, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Paavo Pylkkänen

Pylkkänen Paavo

FT/FD/Ph. D.
teoreettisen filosofian yliopistonlehtori / universitetslektor i teoretisk filosofi / university lecturer of theoretical philosophy

Kognitiotieteen filosofian dosentti / Docent i kognitiovetenskapens filosofi / Docent (Philosophy of cognitive science)

Vastaanotto/Mottagning/Office hours ti/Tue 10-11 (lyhyet käynnit ja puhelinaika /korta besök och telefontid / short visits and telephone reception), ti/Tue 11-12 (tutkielmien ohjaus, aika varataan Pylkkäseltä / för handledningsärenden, reservera tid av Pylkkänen / for tutoring the thesis, date is reserved from Pylkkänen), h./r. A624, puh./tel. 02941 28064, 02941 29249

Sähköposti/E-post/E-mail: paavo.pylkkanen (at) helsinki.fi

Julkaisut julkaisutietokannasta (JULKI)/Publikationer från publikationsdatabase (JULKI)/Publications from the publication database (JULKI) 1994-

Julkaisut tietokannasta TUHAT / Publikationer från database TUHAT / Publications from the database TUHAT

Erikoisalat: mielen filosofia, kognitiotieteen perusteet, fysiikan filosofia, psykofyysinen ongelma, Bohmin luonnonfilosofia, kvanttiteorian perusteet