Yhteystiedot

Teoreettinen filosofia kuuluu Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 A, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto
fax (09) 191 28060

hanna.peljo (at) helsinki.fi
(Hanna Peljo, 191 29233)
auli.kaipainen (at) helsinki.fi
(191 29230)

Alma-intranet

Paavo Pylkkänen

Pylkkänen Paavo

FT/FD/Ph. D.
teoreettisen filosofian yliopistonlehtori / universitetslektor i teoretisk filosofi / university lecturer of theoretical philosophy

Kognitiotieteen filosofian dosentti / Docent i kognitiovetenskapens filosofi / Docent (Philosophy of cognitive science)

Vastaanotto/Mottagning/Office hours ti/Tue 10-11 (lyhyet käynnit ja puhelinaika /korta besök och telefontid / short visits and telephone reception), ti/Tue 11-12 (tutkielmien ohjaus, aika varataan Pylkkäseltä / för handledningsärenden, reservera tid av Pylkkänen / for tutoring the thesis, date is reserved from Pylkkänen), h./r. A624, puh./tel. 191 28064, 191 29249

Sähköposti/E-post/E-mail: paavo.pylkkanen (at) helsinki.fi

Julkaisut julkaisutietokannasta (JULKI)/Publikationer från publikationsdatabase (JULKI)/Publications from the publication database (JULKI) 1994-

Julkaisut tietokannasta TUHAT / Publikationer från database TUHAT / Publications from the database TUHAT

Erikoisalat: mielen filosofia, kognitiotieteen perusteet, fysiikan filosofia, psykofyysinen ongelma, Bohmin luonnonfilosofia, kvanttiteorian perusteet