Yhteystiedot

Teoreettinen filosofia kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 A, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Sara Negri

s

Ph.D./FT/FD

Teoreettisen filosofian professori /
professor in teoretisk filosofi /
Professor of theoretical philosophy

Docent in Logic / Logiikan dosentti / Docent i logik


Senior Researcher

Office/Työhuone/Arbetsrum Unioninkatu 40 A, r./h. A612, tel./puh. 02941 29220

Personal homepage/Henkilökohtainen kotisivu/Personal homepage

E-mail/Sähköposti/E-post/: sara.negri (at) helsinki.fi

Publications from the publication database
(JULKI)/Julkaisut julkaisutietokannasta (JULKI)/Publikationer från publikationsdata-base (JULKI) 1994-

Julkaisut tietokannasta TUHAT / Publikationer från database TUHAT / Publications from the database TUHAT

Articles/Artiklar/Artikkeleita

Expertise: Intuitionism, Proof theory, Non-classical logics, Formal epistemology, Intuitionismi, Todistusteoria, Ei-klassiset logiikat, Formaalinen tietoteoria

Other scientific activity