Yhteystiedot

Teoreettinen filosofia kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 A, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Markus Lammenranta

s

FT/FD/Ph. D.

Teoreettisen filosofian professori/
professor i teoretisk filosofi/
Professor in theoretical philosophy


Vastaanotto/Mottagning/Office hours ma/må/Mon 14-15 (tutkielmien ohjaus, aika varataan Lammenrannalta / för handledningsärenden, reservera tid av Lammenranta / for tutoring the thesis, date is reserved from Lammenranta), ma/må/Mon 15-16 (lyhyet käynnit ja puhelinaika / korta besök och telefontid / short visits and telephone reception), h./r. A629, puh./tel. 050-415 4821 / 02941 29248

Teoreettisen filosofian dosentti/Docent i teoretisk filosofi/Docent in theoretical philosophy

Sähköposti/E-post/E-mail: markus.lammenranta (at) helsinki.fi

Julkaisut julkaisutietokannasta (JULKI)/Publikationer från publikationsdatabase (JULKI)/Publications from the publication database (JULKI) 1994-

Tietokanta TUHAT / Database TUHAT

Artikkelit/Articles:

The Pyrrhonian Problematic
Epistemic Circularity
Scepticism and Disagreement
Disagreement, Skepticism and the Dialectical Conception of Justification
The Role of Disagreement in Pyrrhonian and Cartesian Skepticism
Taideteos symbolina - Nelson Goodmanin taidefilosofia

Tutkimushankkeet : Sosiaalinen tietoteoria

Erikoisalat : Tietoteoria, Metafysiikka, Estetiikka

Muu tieteellinen toiminta