TEOLOGINEN TIEDEKUNTA

Tutkimus tiedekunnassa Tutkimuksen esittely osastoilla Yhteystiedot

Teologinen tiedekunta
PL 4
(Vuorikatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite: Vuorikatu 3:n ja
Fabianinkatu 24:n yhdistävän
sisäpihan kautta

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Hallinnon asiointiosoite:
teol-info at helsinki.fi
Opintotoimisto:
teol.opintoneuvonta at helsinki.fi

Puh. 02941 911 (vaihde)

Tiedekunnan puhelinluettelo
Tarkemmat yhteystiedot
Hae yhteystietoja

Lahjoita maailman parhaaksi

 

Tiedekunnassa vuoden 1990 jälkeen julkaistut väitöskirjat

Vuodesta 2006 alkaen julkaistut väitöskirjat löydät e-thesis-palvelusta

Vanhan testamentin eksegetiikka
Uuden testamentin eksegetiikka
Yleinen kirkkohistoria
Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
Dogmatiikka
Ekumeniikka
Teologinen etiikka ynnä uskonnonfilosofia
Uskontotiede
Käytännöllinen teologia
Kirkkososiologia
Uskonnonpedagogiikka

Vanhan testamentin eksegetiikka

Jutta Jokiranta
Identity on a Continuum. Constructing and Expressing Sectarian Social Identity in Qumran Serakhim and Pesharim.
Yliopistopaino. Helsinki 2005

Jyrki Keinänen
Traditions in Collision. A Literary and Redaction-Critical Study on the Elijah Narratives 1 Kings 17-19.
Publications of the Finnish Execetical Society, 80. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen 2001.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Kari Latvus
Jumalan viha. Redaktiokriittinen tutkimus Joosuan ja Tuomarien kirjojen jumalakuvasta.
Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja, 1993.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Marko Marttila
Collective Reinterpretation in the Psalms
Tyylipaino. Helsinki 2004.

Sarianna Metso
The Textual Development of the Qumran Community Rule
Studies on the Texts of the Desert of Judah, E.J.Brill, Helsinki 1996.

Martti Nissinen
Prophetie, Redaktion und Fortschreibung im Hoseabuch. Studien zum Werdegang eines Prophetenbuches im Lichte von Hos 4 und 11.
Alter Orient un Altes Testament 231, Neukirchen-Vluyn 1991.

Pauli Niemelä
Antti Filemon Puukko, suomalainen Vanhan testamentin tutkija ja tulkitsija
Eksegeettisen seuran julkaisuja 74, Helsinki 1999.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Juha Pakkala
Intolerant Monolatry in the Deuteronomistic History.
Publications of the Finnish Exegetical Society 76. Göttingen 1999.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Kai Peltonen
History Debated: The Historical Reliability of Chronicles in Pre-Critical and Critical Research (volumes I-II)
Publications of the Finnish Exegetical Society, Saarijärvi 1996.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Erkki Ranta
Vanhan testamentin lainausten teksti ja tulkinta Damaskon kirjassa.
Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 73. Helsinki 1999.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Magnus Riska
The Temple Scroll and the Biblical Text Traditions. A Study of Columns 2-13:9.
Publications of the Finnish Exegetical Society 81. Helsinki 2001.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Juhana Saukkonen
The Story Behind the Text. Scriptural Interpretation in 4Q252.
Multiprint Oy. Helsinki 2005.

Seppo Sipilä
Between literalness and freedom. Translation technique in the Septuagint of Joshua and Judges regarding the clause connection introduced by waw and ki.
Publications of the Finnish Exegetical Society 75. Göttingen 1999.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Pekka Särkiö
Die Weisheit und Macht Salomos in der israelitischen Historiographie. Eine traditions- und redaktionskritische Untersuchung über 1 Kön 3-5 und 9-11.
Schriften der Finnischen Exegetischen Gesellschaft, Pieksämäki 1994.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Anssi Voitila
Présent et imparfait de l'indicatif dans le Pentateuque grec. Une ètude sur la syntaxe de traduction.
Publications de la Société d'exégèse de Finlande 79. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Hanne von Weissenberg
4QMMT. The Problem of the Epilogue.
Cityoffset oy. Tampere 2006.

Takaisin alkuun

Uuden testamentin eksegetiikka

Ilkka Antola
Historian ja teologian välissä. Eelis Gulin Uuden testamentin tulkitsijana
Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja (67), Vammala 1997.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Ismo Dunderberg
Johannes und die Synoptiker. Studien zu Joh 1-9.
Uuden testamentin eksegetiikka
Acta Academiae Scientiarum Fennicae B Diss. 69, Helsinki 1994.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Anne-Marit Enroth-Voitila
Whoever Has Ears, let Him Hear. The Hearing Formula in Early Christian Writings.
Tyylipaino. Helsinki 2004.

Timo Eskola
Messias ja Jumalan Poika. Traditiokriittinen tutkimus kristologisesta jaksosta Room. 1:3,4.
Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 56, Vammala 1992.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Raimo Hakola
Identity Matters. John, the Jews and Jewishness.
Tyylipaino. 2003.

Olli Hallikainen
The Lord's Prayer in the Sayings Gospel Q.
Tyylipaino. Helsinki 2005.

Sini Hulmi
Paulus und Mose - Argumentation und Polemik in 2 Kor 3.
Schriften der Finnischen Exegetischen Gesellschaft 77. Göttingen 1999.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Niko Huttunen
Epiktetos, laki ja Paavali
Tyylipaino. Helsinki 2003.

Sakari Häkkinen
Köyhät kerettiläiset. Ebionit kirkkoisien teksteissä.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 223. Helsinki 1999.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Katja Juntunen
Der Prediger vom „weißen Berg“ : Zur Rezeption der „besseren Gerechtigkeit“ aus Mt 5 in Martin Luthers Predigtüberlieferung 1522–1546.
Yliopistopaino. Helsinki 2008.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisujulkaisupalvelun sivuilla.

Viljo Juntunen
"Jumalasta syntynyt ei tee syntiä". Kristitty ja synti 1. Johanneksen kirjeessä.
Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja, Vammala 1997.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Kari Kuula
The Law, the Covenant and God's Plan. Volume 1. Paul's Polemical Treatment of the Law in Galatians.
Publications of the Finnish Exegetical Society 72. Göttingen 1999.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi..

Outi Lehtipuu
The Afterlife Imagery in Luke's Story of the Rich Man and Lazarus.
Tyylipaino. Helsinki 2004.

Heikki Leppä
Luke's Critical Use of Galatians.
Dark Oy. Vantaa 2002.

Outi Leppä
The Making of Colossians.
Tummavuoren kirjapaino. Vantaa 2000.

Fredrik Lindgård
Paul's Line of Thought in 2 Corinthians 4:16-5:10
Yliopistopaino. Helsinki 2003.

Petri Luomanen
Pääsy taivasten valtakuntaan. Tutkimus Matteuksen pelastuskäsityksen struktuurista.
Saarijärvi 1996.
Väitöskirjaa myy: Saatavissa tekijältä.

Antti Marjanen
The Woman Jesus Loved. Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and Related Documents.
Helsinki 1995.

Talvikki Mattila
Citizens of the Kingdom. Followers in Matthew from a Feminist Perspective.
Publications of the Finnish exegetical Society 83. Göttingen 2002.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Petri Merenlahti
Poetics for the Gospels? Rethinking Narrative Criticism.
Vantaa 1999.

Matti Myllykoski
Die letzten Tage Jesu. Markus und Johannes, ihre Traditionen und die historische Frage.
Annales Academiae Scientiarum Fennicae Ser. B, Helsinki 1991.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Tuomas Rasimus
Paradise Reconsidered. A Study of the Ophite Myth and Ritual and their Relationship to Sethianism.
Yliopistopaino. Helsinki 2006.

Kalervo Salo
Luke's Treatment of the Law. A Redaction-Critical Investigation.
Suomen Tiedeakatemia, sarja B, Helsinki.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Heikki Sariola
Markus und das Gesetz
Annales Academiae Scientiarum Fennicae Dissertationes Humanarum Litterarum, Jyväskylä 1990.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Riitta Särkiö
Sovitus ja sovinto. Kristologia ja soteriologia jaksossa 2 Kor 5:14-2.
Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja, Saarijärvi 1996.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Randar Tasmuth
The Disciple with Many Faces: Martin Hengel's and James Charlesworth's Theories Concerning the Beloved Disciple.
Tyylipaino. Helsinki 2004.
Väitöskirjaa myy tekijä.

Juhana Torkki
The Dramatic Account of Paul's Encounter with Philosophy .
Yliopistopaino. Helsinki 2004.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisujulkaisupalvelun sivuilla.

Takaisin alkuun

Yleinen kirkkohistoria

Otfried Czaika
David Chytræus und die Universität Rostock in ihren Beziehungen zum schwedischen Reich
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 51. Helsinki 2002.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Minnamari Helaseppä
Die Lutherische Bekenntnisgemeinschaft und der Kampf um die Thüringer Evangelische Kirche 1933/34-1939.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 58. Helsinki 2005.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Kaisamari Hintikka
The Romanian Orthodox Church and the World Council of Churches, 1961-1977.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 48. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Voldemar Ilja
Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu Eestimaal (Põhja-Eesti)
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 169, Tallinna 1995.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Kati Kemppainen
Suomalaisen lähetyksen suhteet anglikaaneihin ja katolilaisiin Lounais-Afrikassa 1919-1937.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 180.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Mikko Ketola
The Nationality Question in the Estonian Evangelical Lutheran Church, 1918-1939.
Publications of the Finnish Society of Church History, 183. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Suvi-Päivi Koski
GEIST=REICHES GESANG=BUCH VUODELTA 1704 PIETISTISENÄ VIRSIKIRJANA. Tutkimus kirjan toimittajasta, taustasta, teologiasta, virsistä ja virsirunoilijoista.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Helsinki 1996.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Tuija Laine
Ylösherätys suruttomille. Englantilaisperäinen hartauskirjallisuus Suomessa Ruotsin vallan aikana.
Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 775. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Arto Luukkanen
The Party of Unbelief - The Religious Policy of The Bolshevik Party.
Studia Historica 48, Pieksämäki 1994.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Pauli Laukkanen
Rough Road to Dynamism. Bible translating in nothern Namibia, 1954-1987: Kwanyama, Kwangali and Ndonga.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 52. Helsinki 2002.
Väitöskirjaa myy: Luther-Agricola-Society.

Pekka Lund
Kuilun reunalla. Suomen Lähetysseura Kiinassa 1926-1929.
Suomen Lähetysseura. Helsinki 2006.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Mikko Malkavaara
Luterilaisten yhteyttä rautaesiripun laskeutuessa. Luterilainen yhteysliike ja Itä-Euroopan luterilaiset vähemmistökirkot 1945-1950.
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia, Jyväskylä 1993.
Väitöskirjaa myy: Suomen kirkkohistoriallinen seura, Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Aulikki Mäkinen
Der Mann der Einheit. Bischof Friedrich-Wilhelm Krummacher als kirchliche Persönlichkeit in der DDR in den Jahren 1955-1969.
Greifswalder theologische Forschungen. Band 5. Frankfurt am Main 2002.

Anja Nurminen
Lutheran Cooperation and Confrontation in Pakistan 1958-1962. Church-mission relations from the perspective of the Finnish Missionary Society.

Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 54. Helsinki 2003.

Mirja Pesonen
Taiwan Suomen Lähetysseuran työalueena 1956-1986
Pieksämäki 1990.
Väitöskirjaa myy: Suomen Kirkon Sisälähetysseura, SLS.

Niilo Pesonen
Valtiokirkosta vapaakirkoksi. Viron evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodon kehitys 1919-1925

Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 191. Helsinki 2004.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Riho Saard
Eesti rahvusest luterliku pastorkonna väljakujunemine ja vaba rahvakiriku projekti loomine, 1870-1917.
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia 184. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Soili Tiimonen
Valoa kansalle. Luterilainen kirkko ja kansanopetuksen kehittämispyrkimykset autonomisessa Suomessa 1809-1848.
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia 185. Helsinki 2001.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Takaisin alkuun

Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria

Marjo-Riitta Antikainen
Sääty, sukupuoli, uskonto. Mathilda Wrede ja yhteiskunnan muutos 1883-1913

Bibliotheca Historica 83, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2003.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi

Irja Aro-Heinilä
"Sinä olet viisas tyttö, mutta Jumala on viisaampi". Naisen kuva, roolit ja rooli-ihanteet Hilja Haahden tuotannossa 1895-1966.
Yliopistopaino. Helsinki 2005.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Ilkka Huhta
"Täällä on oikea Suomenkansa". Körttiläisyyden julkisuuskuva 1880-1918.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 186. Helsinki 2001.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Matti Ijäs
Jaakko Gummerus kirkkohistorioitsijana.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 165. Jyväskylä 1993.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Tapani Innanen
Teologiksi nuoressa tasavallassa. Suomalaisten teologian ylioppilaiden rekrytoituminen, opiskeluaika ja valmistuminen teologiprofession murroksessa 1918-1929.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 190. Helsinki 2003
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi

Esko Jossas
Agethen Meurman, Suomalaisuusliikkeen uskonto ja kirkkopoliitikko 1863-1899.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Saarijärvi1990.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi

Esko Laine
Yksimielisyys - sota - pietismi. Tutkimuksia suomalaisesta papistosta ja yhteiskunnasta kolmikymmenvuotisesta sodasta pikkuvihaan.
Artikkelit, joista kirja koostuu on julkaistu sarjoissa, koostetta ei. Saarijärvi 1996.
Väitöskirjaa myy: Kirkkohistorian laitos.

Aila Lauha
Suomen kirkon ulkomaansuhteet ja ekumeeninen osallistuminen 1917-1922.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, v. 1990.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Jussi Nuorteva
Suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun akatemian perustamista 1640.

Heimo Rinne
Ihanteena vapaaehtoisuus. Diakoniatyö Porvoon hiippakunnan seurakunnissa, erityisesti Iitin ja Tampereen rovastikunnissa vuosina 1897-1923.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 199. Helsinki 2006.
Väitöskirjaa myy: Suomen kirkkohistoriallinen seura.

Jaakko Ripatti
Suomen kirkon ulkomaansuhteet ja kansainvälinen politiikka 1944-1946.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisuja 149, Jyväskylä 1990.
Väitöskirjaa myy: Suomen kirkkohistoriallinen seura.

Hannu Suni
Koulut kristillisen arvojatkuvuuden kantajina Lounais-Hämeessä 1960-1960.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 195.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Eeva Sisko Vaalgamaa
Lasten ahdistamista vai olennainen osa suomalaista kasvatusta? Uskonnollisen kasvatuksen hyväksyminen osaksi päiväkotien toimintaa.
Yliopistopaino, Helsinki 2003
Väitöskirjaa myy: tekijä

Takaisin alkuun

Dogmatiikka

Tiina Ahonen
Transformation through Compassionate Mission. David J. Bosch's Theology of Contextualization.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 55. Helsinki 2003.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Juha Ahvio
Theological Epistemology of Contemporary American Confessional Reformed Apologetics.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 59. Helsinki 2005.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Atso Eerikäinen
Time and Polarity. The Dimensional Thinking of Karl Heim.
Yliopistopaino. Helsinki 2000.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Olli Hallamaa
Science in Theology. Studies in the Interaction Between Late Medieval Natural Philosophy, Logic, and Theology.
Gummerus Kirjapaino Oy. Saarijärvi 2005.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Lasse Halme
The Polarity of Dynamics and Form: The Basic Tension in Paul Tillich's Thinking.
Helsinki 2002.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Jouko Heikkinen
Unio substantialis et sacramentalis. Gunnar Rosendalin evankelis-katolinen ehtoolliskäsitys.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 168, Kokkola 1990.
Väitöskirjaa myy: Suomalaisen teologinen kirjallisuusseura.

Paulos Huang
Confronting Confucian Understandings of the Christian Doctrine of Salvation - A systematic theological analysis of the basic problems in the Confucian-Christian dialogue.
Helsinki 2006.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Seppo Karppinen
Una fiducia. Ernst Kinderin ekumeeninen metodi.
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja, Helsinki 1994.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Jyri Komulainen
An Emerging Cosmotheandric Religion? Raimon Panikkar's Pluralistic Theology of Religions.
Multiprint, Helsinki 2003.

Tapio Luoma
Incarnation and Physics. Thomas Torrance's Christological Bridge between Theology and Natural Sciences.
Hamina 1998.

Kalervo Nissilä
Kuolevan kuolemattomuus. Haastattelututkimus kuolemaa lähellä eläneitten kuolemattomuudesta ja kuolemisen psykodynamiikasta.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 179, Vammala 1992.
Väitöskirjaa myy: Suomalaisen teologisen kirjallisuuden seura.

Vesa Nuorva
Luottamus ja epäilys. Painopisteen muutos harmonisesta traagiseen Miguel de Unamunon uskonkäsityksessä.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 205, Jyväskylä 1997.
Väitöskirjaa myy: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Timo Pokki
America's Preacher and His Message: Billy Graham's View of Conversion and Sanctification.
University Press of America. Lanham 1999.

Matti Repo
Uskon lahja vai rakkauden päämäärä? Johann Arndtin käsitys vanhurskauttamisesta ja uniosta.
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 206, Jyväskylä 1997.
Väitöskirjaa myy: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura.

Niilo Räsänen
Kutsu kuuliaisuuteen : James I. Packerin liittonomistinen raamattukäsitys

Väitöskirjan tiivistelmä on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Sakari Toiviainen
Subjektista objektiin. Painopisteen muutos Joseph Ratzingerin transsendentaalisessa ajattelumuodossa 1954-1981.
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja, 187, Saarijärvi 1993.
Väitöskirjaa myy: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura.

Martti Vaahtoranta
Restauratio Imaginis Divinae. Die Vereinigung von Gott und Mensch, ihre Voraussetzungen und Implikationen bei Johann Gerhard.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft. Saarijärvi 1998.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Mika Vähäkangas
Genuinely Catholic, authentically African? The Encounter between Neo-Thomism and African Thinking in Charles Nyamiti's theological Methodology.
Studies in Christian Mission (ed. prof. Spindler). Brill, Leiden.
Väitöskirjaa myy: Brill.

Takaisin alkuun

Ekumeniikka

Markku Antola
The Experience of Christ's Real Presence in Faith. An Analysis on the Christ-Presence Motif in the Lutheran Charismatic Renewal.
Schriften der Luther-Agricola Gesellschaft. Saarijärvi 1998.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Anja Ghiselli
Sanan kantaja. Martti Lutherin käsitys Neitsyt Mariasta.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 246. Helsinki 2005.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Seppo Haavisto
Mystistä spiritualismia vai luterilaista teologiaa? Bengt Jacob Ignatiuksen teologia pietismin tutkimushistorian valossa.
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisusarja, Pieksämäki 1995.
Väitöskirjaa myy: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura.

Raine Haikarainen
Informaatiosta kommunikaatioon. Ekumeeninen keskustelu viestinnästä 1948-2000.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 234, Vammala 2002.
Väitöskirjaa myy: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura.

Vesa Hirvonen
Passions in William Ockham's Philosophical Psychology.
Helsinki 2002.

Pekka Huhtinen
The Science of Happiness. A Missiological Study of a Japanese New Religion, "The Institute for Research in Human Happiness" (IRH).
Theological Institute of Finland. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: Suomen teologinen instituutti.

Ari Hukari
Islam, ilmoitus ja historia. Abul A'la Mawdudin ja Fazlur Rahmanin Koraanin ja tradition tulkinta.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 244. Helsinki 2005.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Maarit Hytönen
Ykseys rakkaudessa. Friedrich Heilerin evankeliskatolinen ohjelma.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Jari Jolkkonen
Uskon ja rakkauden sakramentti. Opin ja käytännön yhteys Martti Lutherin ehtoollisteologiassa .
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 242, Saarijärvi 2004.
Väitöskirjaa myy: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura. , Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Risto Jukko
Trinitarian Theology in Christian-Muslim Encounters. Theological Foundations of the Work of the French Roman Catholic Church's Secretariat for Relations with Islam.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 50.
Väitöskirjaa myy: Luther-Agricola seura, Systemaattisen teologian laitos, HY.

Sammeli Juntunen
Der Begriff des Nichts bei Luther in den Jahren von 1510-1523
Schriften der Luther-Agricola Gesellschaft (36), Pieksämäki 1996.
Väitöskirjaa myy: Luther-Agricola seura, System. teol. laitos, HY.

Jukka Keskitalo
Kristillinen usko ja moderni kulttuuri. Lesslie Newbiginin käsitys kirkon missiosta modernissa länsimaisessa kulttuurissa.
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 218. Helsinki 1999.
Väitöskirjaa myy: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura.

Kari Kopperi
Paradoksien teologia. Lutherin disputaatio Heidelbergissä 1518.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Saarijärvi 1997.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Pekka Kärkkäinen
Luthers trinitarische Theologie des Heiligen Geistes.
Multiprint. Helsinki 2003.

Veli-Matti Kärkkäinen
Spiritus ubi vult spirat. Pneumatology in Roman Catholic-Pentecostal Dialogue (1972-1989).
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 42. Saarijärvi 1998.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Juhani Lindgren
Unity of All Christians in Love and Mission. The Ecumenical Method of Kenneth Scott Latourette.
Suomen Tiedeakatemian väitöskirjasarja (Annales Academiae Scientiarum fennicae diss. hum. litt.) 54, Jyväskylä 1990.
Väitöskirjaa myy: Akateeminen kirjakauppa.

Kaisa Nikkilä
Kristillinen usko ja Kiinan salattu viisaus. Toivo Koskikallion teologia ja sen kiinalainen konteksti.
Yliopistopaino. Helsinki 2000.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Tapani Nuutinen
Apostolinen evankeliumi. Peter Brunnerin ekumeeninen metodi.
Suomalaisen teologisen kirjallisuuden seuran julkaisuja, Vammala 1990.
Väitöskirjaa myy: Suomalaisen teologisen kirjallisuuden seura.

Ari Ojell
One Word, One Body, One Voice. Studies in Apophatic Theology and Christocentric Anthropology in Gregory Nyssa.
Helsinki. 2007
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Simo Peura
Mehr als ein Mensch? Die Vergöttlichung als Thema der Theologie Martin Luthers von 1513 bis 1519.
Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja, Helsinki 1990.

Matti Pikkarainen
Voiko sota olla oikeutettu? Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokousten kannanotot sotaan kriisien ratkaisuna.
Yliopistopaino. Helsinki 2006.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Antti Raunio
Summe des christlichen Lebens. Die "Goldene Regel" als Gesetz der Liebe in der Theologie Martin Luthers von 1510 bis 1527.
Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja, Helsinki 1993.

Samuel Salmi
"Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste"
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 170, Vammala 1990.
Väitöskirjaa myy: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura.

Arto Seppänen
Unio Christi. Union ja vanhurskauttamisen suhde Anders Nohrborgin postillassa.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Pirjo Työrinoja
AD VERAM UNITATEM. Luterilainen identiteetti Luterilaisen maailmanliiton ja roomalaiskatolisen kirkon välisissä oppikeskusteluissa vuosina 1967-1984.
Studia missiologica et oecumenica Fennica, 58, Jyväskylä 1994.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Olli-Pekka Vainio
Luterilaisen vanhurskauttamisopin kehitys Lutherista Yksimielisyyden ohjeeseen.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 240. Helsinki 2004
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Takaisin alkuun

Teologinen etiikka ynnä uskonnonfilosofia

Kai Alhanen
Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa
Gaudeamus Kirja. Helsinki 2007.
Väitöskirjan tiivistelmäon luettavana Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Matti T. Amnell
Uskontojen universumi. John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 217. Helsinki 1999.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Jaana Hallamaa
The Prisms of Moral Personhood: the Concept of a Person in Contemporary Anglo-American Ethics.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft, Vammala 1994.
Väitöskirjaa myy: Akateeminen kirjakauppa, Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Taina Holopainen
William Ockham's Theory of Ethics.
Publications of Luther-Agricola-Society B 20, Vammala 1991.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi, Luther-Agricola-Seura.

Toivo Holopainen
Dialectic and Theology in the Eleventh Century.
Helsinki 1995.

Matti Hyrck
Mielen kuvat Jumalasta. Psykoanalyyttisen objektisuhdeteorian näkökulma jumalasuhteen mielikuvamaailmaan Suomen ev. lut. kirkon v. 1948 Kristinopin tarjoaman aineiston valossa.
Images of God and the Unconscious, Pieksämäki 1996.
Väitöskirjaa myy: Therapeia-säätiö, puh.09-492 818.

Petri Järveläinen
A Study on Religious Emotions.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 48. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Lasse Karppela
Tiede ja tutkijan sosiaalinen vastuu. Joseph Ben-Davidin, Roger Sperryn ja Knut Erik Tranøyn käsitykset tieteestä ja tutkijan sosiaalisesta vastuusta.
Yliopistopaino. Helsinki 2006.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Severin Kitanov
Beatific Enjoyment in Scholastic Philosophy and Theology: 1240-1335.
Helsinki 2006.
Väitöskirjan tiivistelmä on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Timo Koistinen
Philosophy of Religion or Religious Philosophy? A Critical Study of Contemporary Anglo-American Approaches.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 49. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Matti Kotiranta
Persoona perikoreesina. Vladimir Losskyn kolminaisuuskäsitys ja sen suhde palamistiseen perinteeseen ja venäläiseen uskonnonfilosofiaan.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Helsinki 1995.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Taneli Kukkonen
Studies in Modality and Cosmology. Plenitude and Possibility in the Late Ancient and Arabic Traditions.
Helsinki 2002.
Väitöskirja koostuu artikkeleista, eikä sitä ole painettu. Yhteenvetoosa on julkaistu yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Tommi Lehtonen
Punishment, Atonement and Merit in modern Philosophy of Religion.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 44. Helsinki 1999.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Tarja-Liisa Luukkanen
In quest of certainty : Axel Fredrik Granfelt's theological epistemology
Helsinki 1993.

Kati-Pupita Mattila
Syöpäpotilaan palliatiivisen hoidon keskeiset eettiset ongelmat.
Suomalaiset teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 235. Helsinki 2002.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Virpi Mäkinen
Property Rights in Medieval Discussion on Franciscan Poverty.
Limes ry. Helsinki 1998.

Heikki Niskanen
Moraali, harkinta ja yhteisö. Tutkimus Amerikan evankelis-luterilaisen kirkon eettisistä kannanotoista 1987-94.
Helsinki 2000.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Leo Näreaho
Rebirth and Personal Identity. A Philosophical Study on Indian Themes.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 53. Helsinki 2002.
Väitöskirjaa myy: Luther-Agricola-Society.

Terho Pursiainen
Isänmaallisuus, keskinäinen osakkuus ja kepeyden filosofia.
Gaudeamus kirja, Helsinki 1997.
Väitöskirjaa myy: Kirjakaupat.

Ville Päivänsalo
Balances of Reasonable Justice. Rawls and beyond.
Tyylipaino 2005.
Väitöskirjaa myy: Tekijä.

Jaakko Saari
Elämän laki. Paul Althausin teologisen etiikan teoria.
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura 183, Jyväskylä 1993.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Sverker Sieversen
Sexualitet och äktenskap i Emanuel Swedenborgs religionfilosofi.
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 27, Helsinki 1993.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Kalevi Tanskanen
Luther ja keskiajan talousetiikka. Vertaileva tutkimus.
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja, Jyväskylä 1990.
Väitöskirjaa myy: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura.

Jarmo Tarkki
Questioning Religious Authority. A Conceptual Analysis of Authority, its Justification and Use in the Context of Religious Belief.
Väitöskirjaa myy: Tekijä.

Elina Vuola
Limits of Liberation. Praxis as Method in Latin American Liberation Theology and Feminist Theology.
Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia 289, Saarijärvi 1997.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Takaisin alkuun

Uskontotiede

Merja Hermonen
Pimeä hehku. Satanismi ja saatananpalvonta1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa.

Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja 64. Loki-Kirjat, Helsinki 2006.

Titus Hjelm
Saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta.

Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 55. Yliopistopaino, Helsinki 2005.
Väitöskirjaa myy: Yliopistopaino.

Hannu Kilpeläinen
Valamo - karjalaisten luostari? Luostarin ja yhteiskunnan interaktio maailmansotien välisenä aikana.
Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: SKS:n kirjakauppa, muut kirjakaupat.

Nilla Outakoski
Lars Levi Laestadiuksen saarnojen maahiskuva verrattuna Kaaresuvannon nomadien maahiskäsityksiin.
Acta societatis historicae Ouluensis - Scripta historica XVII, Oulu 1991.
Väitöskirjaa myy: Edellä mainittu seura, tekijä.

Risto Pulkkinen
Vastavirtaan. C. A. Gottlund 1800-luvun suomalaisena toisinajattelijana: psykobiografinen tutkimus.

Helsinki 2003
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Ilkka Pyysiäinen
Beyond Language and Reason. Mysticism in Indian Buddhism.
Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Dissertationes Humanarum Litterarum, 66. Vammala 1993.
Väitöskirjaa myy: Akateeminen Kirjakauppa, Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Tom Sjöblom
Early Irish Taboos. A Study in Cognitive History.
Comparative Religion 5. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: Uskontotieteen laitos.

Takaisin alkuun

Käytännöllinen teologia

Festo Bahendwa
Christian Religious Education in the Lutheran Dioceses of North-Western Tanzania.
Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja (56), Helsinki 1990.
Väitöskirjaa myy: Julkaisija ja Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Tapani Erämaja
Viimeinen matka - Toimintatutkimus kirkollisen hautauskentän professiostruktuurista.
Yliopistopaino. Helsinki 2006.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Pirjo Hakala
Learning by Caring. A Follow-Up Study of Participants in a Specialized Training Program in Pastoral Care and Counseling.
Helsinki 2000.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Eija Harmanen
Sielunhoito sururyhmässä. Tutkimus ryhmän ohjaajan näkökulmasta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 207, Saarijärvi 1997.
Väitöskirjaa myy: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura.

Petri Hiltunen
Aikuisten ateria? Keskustelu lasten ehtoollisesta Suomessa vuosina 1950-1980.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja. Vammala 1998.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Seppo Kangas
Rauhanturvaajaseurakunta puolustusvoimien vuosina 1918-1998 tekemän kirkollisen työn konstruktiona.
Maanpuolustuskorkeakoulu, Koulutustaidon laitos, Julkaisusarja 2 N:o 5.
Väitöskirjaa myy: Maanpuolustuskorkeakoulu / tekijä.

Paavo Kettunen
Ihmisolemuksen ongelma ja olemassaolon vaikeus. Ihmiskäsitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sairaalasielunhoidon koulutuksessa vuosina 1960-1975.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 171, Jyväskylä 1990.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Jouko Kiiski
Rakkaus lamassa. Parisuhdeongelmat ja 1990-luvun talouskriisi.
Kirkon tutkimuskeskuksen Sarja A Nro 77, Jyväskylä 2002.
Väitöskirjaa myy: Kirkon tutkimuskeskus.

Lilja Kinnunen-Riipinen
Teatteri kirkossa vai kirkko teatterissa? Kirkkonäytelmä Suomessa 1980-luvulla.
Lapin yliopistopaino, Rovaniemi 2000.
Julkaistaan Suomen Lähetysseuran kustantamana syksyllä 2000.

Markku Koivisto
Miten kirkko ymmärtää sanomansa? Toimituskeskustelu ja kastetoimitus pastoraalipsykologisen ja liturgisen tutkimuksen näkökulmasta.
Käytännöllisen teologian julkaisuja, Helsinki 1997.
Väitöskirjaa myy: Käytännöllisen teologian laitos.

Arto Kuorikoski
Toiseuden elementtejä. Theodor W. Adornon ei-identtisen käsite uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin paradigmana.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 239. Helsinki 2004.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Esko Kähkönen
Dialogisuuden ongelma islamin esittämisessä. Falaturin ja Tworuschkan teologis-pedagogisen ohjelman tausta ja toteutuminen.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 226. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Juha Lankinen
Syöpäpotilaan pastoraaliset odotukset.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 228. Helsinki 2001.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Juha Malmisalo
In Pursuit of Genuine Christian Image. Erland Forsberg as a Lutheran Producer of Icons in the Fields of Culture and Religion.

University Printing House. Helsinki 2005.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Timo Määttä
Sinne, missä hätä on suurin. Lakisääteinen diakoniatyö Kalajoen rovastikunnassa 1944-1982.

Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 192. Helsinki 2004.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Brita Nickels
Hautamuistomerkki elämän ja kuoleman tulkitsijana - Heikki Häiväojan, Kain Tapperin ja Matti Peltokankaan tekemät hautamuistomerkit 1952-2002.

Yliopistopaino. Helsinki 2006.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Heikki-Tapio Nieminen
Suomalainen radiohartaus.Yleisradiossa vuosina 1932-1997 lähetettyjen luterilaisten aamuhartauksien rakenne ja sisältö.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 221, Helsinki 1999.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Darius Petkunas
Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries.
Helsinki 2004.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Kari Ruotsalainen
Auttajana kirkon ja yhteiskunnan leikkauspisteessä - Kirkon perheneuvojien käsitys työstään.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 230, Helsinki 2002.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Riikka Ryökäs
Maiestas Domini. Dora Jungin liturgisten tekstiilien viesti.
Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja N:o 4. Joensuu 2002.
Väitöskirjaa myy: Joensuun yliopiston kirjasto, PL 107, 80101 Joensuu. Puh. (013) 251 2652, telekopio (013) 251 2691, email: joepub@joensuu.fi.

Johanna Räsänen
Seurakuntalaisten jumalanpalveluskokemukset ja uudistusodotukset vuonna 1992.
Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A nro 66, Jyväskylä 1995.
Väitöskirjaa myy: Kirkon tutkimuskeskus.

Heikki Suominen
Yhdessä eteenpäin. Yhdistykset ja seurakunta kunnallisen sosiaalihuollon täydentäjinä Turussa 1875-1922.
Turun maakuntamuseo, raportteja 17. Saarijärvi 1998.

Heikki Toivio
Voiko sen sanoa toisinkin? Uusimuotoisten jumalanpalvelusten merkitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämässä 1966-1999.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 243. Helsinki 2004.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Hannu Vapaavuori
Virsilaulu ja heräävä kansallinen kulttuuri-identiteetti. Jumalanpalveluksen virsilaulua ja -sävelmistöä koskeva keskustelu Suomessa 1800-luvun puolivälistä vuoteen 1886.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 173. Helsinki 1997.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Hannu Välimäki
Lauri Ingman kirkkopoliitikkona.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Jyväskylä 1994.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Ermo Äikää
Hymnus Angelicus. Turun hiippakunnan keskiaikaisen messusävelistön Gloria-melodiat, niiden tekstipohja ja käyttö.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 170, Saarijärvi 1995.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Takaisin alkuun

Kirkkososiologia

Maija Arvola
Disparity in Roman Catholic and University Views. Parisian Sociology of Religion, 1920-1970.
Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitos. Helsinki 1993.

Leo Glad
Faithful to the History, Faithful to the Future. Transition from an Immigrant Congregation to an Ethnic Congregation.
Yliopistopaino. Helsinki 2003.

Juha Kauppinen
Kansanlähetyksen alueellinen leviäminen. Tutkimus uskonnollisen innovaation hierarkkisesta diffuusiosta Suomessa 1967-1983.
Kirkon tutkimuskeskuksen sarja A. Pieksämäki 1990.
Väitöskirjaa myy: Kirkon tutkimuskeskus.

Sari Kokkonen
Työttömänä isänä perheessä ja yhteiskunnassa
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 238.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi

Liisa Lampela-Kivistö
Yrittäjä konkurssin pyörteissä. Uskonnollisuus roolisiirtymässä.
Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitos. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: Käytännöllisen teologian laitos.

Tapio Leskinen
Globaalin auttajan arvot ja moraali. Tutkimus suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta vapaaehtoiseen kehitysyhteistyöhön.
Kirkkopalvelut, Yhteisvastuukeräyksen julkaisuja. Helsinki 2003.
Väitöskirjaa myy: Kirkkopalvelut.

Risto T. Nieminen
Seurakunta aluetyön jännitteessä. Organisaation ja toimintayhteisön muutosprosessi aluetyötä toteuttavissa seurakunnissa.
Kirkon tutkimuskeskuksen A-sarja nro 78, Jyväskylä 2002.
Väitöskirjaa myy: Kirkon tutkimuskeskus.

Pekka Niiranen
Kekkonen ja kirkko. Tasavallan presidentti Urho Kekkosen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suhteet vuosina 1956-1981.
Kirjapaja. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: Kirjakaupat.

Harri Palmu
Avoin vai suljettu yhteisö - johtaminen yhteiskunnassa. Tiivistelmä tutkimushankkeesta Suomen ev.-lut. seurakunnat työntekijäyhteisönä.
Kirkon tutkimuskeskuksen sarja B 64, Pieksämäki 1990.
Väitöskirjaa myy: Kirkon tutkimuskeskus ja kirjakaupat.

Minna Rikkinen
Yhteisön nimeen. Kirkon identifikaatioprosessi uususkontokeskusteluissa.
Uskontotiede 9. Helsinki 2002.
Väitöskirjaa myy: Uskontotieteen laitos.

Pontus Salmi
Seurakunnan hengellistä työtä tekevien työmotivaatio.
JTO - tutkimuksia sarja 14, Tampere 2001.
Väitöskirjaa myy: JTO-Palvelut Oy (Johtamistaidon opisto / kirjamyynti).

Hanna Salomäki
Tosi Rakkaus Odottaa. Seksuaalieettinen nuortenliike Suomessa

Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 39. Yliopistopaino. Helsinki 2004.
Väitöskirjaa myy: Yliopistopainon kirjamyyntinäyttely (Vuorikatu 3 A 1 krs, puh. 09-7010 2363, fax. 09-7010 2374, books@unigrafia.fi, http://kirjakauppa.unigrafia.fi/

Seppo Sattilainen
Seurakunta murroksessa - Rauman seurakuntakulttuurin muutos 1990-luvulla.
Helsinki 2000.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Matti Sippo
Sairaalasielunhoitajan ammatti-identiteetti.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 225. Helsinki 2000.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Hannu Sorri
Itsemurha ja uskonnollisuus. Itsemurhan tehneiden jäsentyminen uskonyhteisöön.
Kirkon tutkimuskeskuksen sarja A 61, Pieksämäki 1993.
Väitöskirjaa myy: Kirkon tutkimuskeskus.

Maija Turunen
Faith in the Heart of Russia. The Religiosity of Post-Soviet University Students
Kikimora Publications A 11. Helsinki 2005.
Väitöskirjaa myy: Aleksanteri-instituutti, p. (09) 191 28660.

Eila Vilenius
Kirkolliset toimitukset palveluna. Seurakuntalaisten palvelunlaatuodotusten toteutuminen kasteen, avioliittoon vihkimisen ja hautaan siunaamisen yhteydessä.
Kirkon tutkimuskeskus Sarja A, Jyväskylä 1997.
Väitöskirjaa myy: Kirkon tutkimuskeskus.

Auli Vähäkangas
Christian Couples Coping with Childlessness. Narratives from Machame, Kilimanjaro.
Multiprint Oy. Helsinki 2004.

Anne Birgitta Yeung
Individually Together. Volunteering in Late Modernity: Social Work in the Finnish Church.
The Finnish Federation for Social Welfare and Health. Helsinki 2004.
Väitöskirjaa myy: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, puh. 09-774 721.

Simo Ylikarjula
Elämän sydänäänet. Elämän eheys iäkkäillä tahdistinpotilailla.
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja. Helsinki 1998.
Väitöskirjaa myy: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177, telekopio 635 017, e-mail: tiedekirja@tsv.fi.

Kaarina Ylönen
Inkerin kirkon nousu kommunistivallan päätyttyä.
Kirkon tutkimuskeskus Sarja A, 70, Jyväskylä 1997.
Väitöskirjaa myy: Kirkon tutkimuskeskus.

Takaisin alkuun

Uskonnonpedagogiikka

Leena Ahteenmäki-Pelkonen
Mikä ohjaa kirkon työnohjaajaa? - Haastattelututkimus työnohjaajien teoreettisista lähestymistavoista.
Yliopistopaino. Helsinki 2006.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla

Mari-Anna Frangén
Persoonallinen elämänkatsomus. Pitkittäistutkimus suomalaisten lasten ja nuorten käsityksistä itsestään, ympäröivästä todellisuudesta ja tuonpuoleisuudesta.
Yliopistopaino. Helsinki 2000.

Arto Kallioniemi
Uskonnonopettajien ammattikuva.
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia -sarja no 180. 326 sivua.

Pekka Launonen
Nuorisonohjaajasta nuorisotyönohjaajaksi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajien koulutus ja ammattitaidon muuttuvat tulkinnat 1949-1996 .
Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 8. Helsinki 2004.

Gatis Lidums
The Doctrine of Imago Dei and Its Relation to Self-Transcendence in the Context of Practical Theology.
Helsinki 2004.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Kati Niemelä
Teologiksi? Teologiseen tiedekuntaan pyrkivien uranvalintamotiivit ja ammatillinen suuntautuminen
Kirkon tutkimuskeskuksen A-sarja, nro 74. Jyväskylä 1999.
Väitöskirjaa myy: Kirkon tutkimuskeskus.

Lauri Oikarinen
Ihmisen uskon kehitys. James W. Fowlerin teorian konsistenssin analyysi.
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja, Jyväskylä 1993.
Väitöskirjaa myy: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura.

Olli Poutiainen
Nuorten arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet.

Yliopistopaino. Helsinki 2007.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Lassi Pruuki
Miten opettaa sitä mitä ei voi opettaa? Uskon ja kasvatuksen suhde Martti H. Haavion pedagogiikassa.
Helsinki 2003.

Ilkka Raninen
Herännäiskasvatus kansanopistoissa vuosina 1950-1984.
Suomen Teologinen Kirjallisuusseura 190. Jyväskylä 1994.
Väitöskirjaa myy: Suomen Teologinen Kirjallisuusseura.

Hannele Repo
Askel seurakuntaan. Virolaisten rippikoulunopettajien käsitykset rippikoulusta ja konfirmaatiosta.
Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja 103. Helsinki 2002.
Väitöskirjaa myy: Käytännöllisen teologian laitos.

Timo Ryhänen
Spirituality of Finnish peacekeepers.
Helsinki 2006.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Antti Räsänen
Aikuisen uskonnollisuus. Tutkimus Fritz Oserin uskonnollisen arvioinnin kehityksen teoriasta ja sen pätevyydestä aikuisilla suomalaisilla koehenkilöillä.
Helsinki 2002.
Väitöskirja on julkaistu elektronisesti Helsingin yliopiston verkkojulkaisupalvelun sivuilla.

Marja Leena Virolainen
Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys K. E. Nipkowin uskonnonpedagogisen teorian kehityksessä 1960-1990.
Kuopio 2006.