TEOLOGINEN TIEDEKUNTA

Tutkimuksen huippuja

Teologinen tiedekunta
PL 4
(Vuorikatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite: Vuorikatu 3:n ja
Fabianinkatu 24:n yhdistävän
sisäpihan kautta

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Hallinnon asiointiosoite:
teol-info at helsinki.fi
Opintotoimisto:
teol.opintoneuvonta at helsinki.fi

Puh. 02941 911 (vaihde)

Tiedekunnan puhelinluettelo
Tarkemmat yhteystiedot
Hae yhteystietoja

Lahjoita maailman parhaaksi

 

Suomen Akatemian huippuyksikkö 2008-2013

huippuyksikot

Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen yksikkö

Yksikössä tutkitaan eettisten ja yhteiskuntafilosofisten teorioiden taustalla olevia psykologisia oletuksia. Tutkimus kuuluu filosofian historian alueeseen. Tarkastelun kohteena oleva ajanjakso ulottuu antiikista valistukseen. Tutkimuksessa hyödynnetään Mielen historian huippuyksikön (2002-2007) saavuttamia tuloksia. Painopistettä on kuitenkin siirretty mielen filosofiasta etiikan ja politiikan teorioiden filosofiseen psykologiaan. Tarkoituksena on selvittää, millaisia mielen ja yhteisön toimintaa koskevia yleisiä oletuksia on liitetty eettisiin ja poliittisiin teorioihin. Tutkimus voi muuttaa kuvaa moraali- ja yhteiskuntafilosofian kehityshistoriasta.

Tutkimusryhmän yhteisenä tavoitteena on etiikan ja yhteiskuntafilosofian psykologisen taustan historiaa käsittelevä laaja käsikirja.

Tutkimusteemoja on kuusi:

  • ihmisen luontaisten taipumusten, tunteiden ja tapojen eettistä ja poliittista arvoa koskevat käsitykset,
  • tiedon, tahdon ja valinnan psykologian rooli etiikan ja politiikan teorioissa,
  • sukupuolisuuden psykologia,
  • ihmisen luontaista yhteisöllisyyttä koskevat klassiset ajattelutavat ja niiden mureneminen keskiajalta alkaen,
  • luonnollinen moraalilaki, ihmisoikeudet ja poliittisen individualismin synty sekä
  • onnellisuuden psykologia.

Yksikköä johtaa professori Simo Knuuttila. Hän on toiminut teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian professorina vuodesta 1982, akatemiaprofessorina vuosina 1994-2009. Mielen historian huippuyksikön johtajana hän on toiminut vuodesta 2002.

Yksikössä on filosofian historian aikakausijaon perusteella neljä tutkimusryhmää, joissa työskentelee yhteensä 32 tutkijaa. Mukana ovat tiedekunnan systemaattisen teologian osaston lisäksi tutkijakollegium, käytännöllisen filosofian ja historian laitokset sekä Renvall-instituutti. Jyväskylän yliopistosta yksikön toimintaan osallistuvat historian ja etnologian ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokset.

Lisätietoa: http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/index