TEOLOGINEN TIEDEKUNTA

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Vuorikatu 3:n ja
Fabianinkatu 24:n yhdistävän
sisäpihan kautta

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi 

Jatko-opiskelijoiden rekisteriseuranta ja jatko-opinto-oikeuden palautuksen hakeminen

Helsingin yliopistossa on käytössä jatko-opiskelijoiden rekisteriseuranta (konsistorin päätös 7.6.2006 ja rehtorin päätös 6/2011). Jatko-opintojen edistymisen seurannalla ja tarjottavalla ohjauksella yliopisto ja tiedekunnat haluavat tukea ja edistää jatko-opiskelijoidensa opintojen etenemistä sekä tutkinnon valmistumista.

Rekisteristä poimitaan vuosittain tammikuussa jatko-opiskelijat, joiden jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä on kulunut kuusi vuotta kyseisen lukuvuoden loppuun mennessä ja joiden jatkotutkinto on kesken.

Jos olet rekisteriseurannan piirissä oleva tohtoriohjelman jäsen ja haluat aktivoitua jatko-opinnoissasi, sinun tulee esittää päivitetty opinto- ja tutkimussuunnitelma ennenkuin voit ilmoittautua läsnäolevaksi. Suunnitelmia arvioidaan kaksi kertaa vuodessa jatko-opintohaun yhteydessä. Seuraava jättöaika päättyy 31.3.2017. Suunnitelmat ja lomake toimitetaan osoitteella Jatko-opintopalvelut, Humanistinen tiedekunta ja teologinen tiedekunta, PL 24, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO.

Niiden jatko-opiskelijoiden, joilla ei ole vielä tohtoriohjelman jäsenyyttä ja jotka ovat rekisteriseurannan piirissä, täytyy esittää päivitetty opinto- ja tutkimussuunnitelma ennenkuin he voivat ilmoittautua läsnä tai poissaoleviksi ja ennenkuin heidät voidaan ottaa tohtoriohjelman jäseneksi. Katso ohjeet yllä ja opintosuunnitelmalomakkeella.

Jos olet jostakin syystä menettänyt jatko-opinto-oikeutesi, voit hakea sen palautusta ja kolmen vuoden lisäaikaa esittämällä päivitetyn opinto- ja tutkimussuunnitelman. Suunnitelmia arvioidaan kaksi kertaa vuodessa jatko-opintohaun yhteydessä (ks. ohjeet rekisteriseurannan piirissä oleville edellä).

Jatko-opinto-oikeudesta luopuminen on suositeltavaa, jos tutkimuksesi ei ole edennyt, eikä sinulla ole realistisia mahdollisuuksia tehdä sitä tavoitteellisesti lähitulevaisuudessa. Jokainen valmistumaton jatko-opiskelija vaikuttaa mm. tutkijakoulun ja tohtoriohjelman saamaan rahoitukseen heikentävästi.

Monitoring of postgraduate students' study progress

The University of Helsinki has implemented a system for the monitoring of postgraduate students’ study progress (Decision of the University Senate 7 June 2006 and Rector’s Decision No 6/2011). Through the monitoring of study progress and supervision to be offered, the University hopes to support and promote the smooth progress of postgraduate studies and completion of degrees.

In January, students who were granted the right to pursue postgraduate studies on 31 July 2010 at the latest, but whose studies remain uncompleted, were screened from the Student Register.

The next possibility to submit an updated research an study plan closes on the 31st of March, 2017. Please, send the required documents to: Postgraduate Student Services, Faculty of Arts and Faculty of Theology, P.O. Box 24, FI-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI.

Registeruppföljning av påbyggnadsstuderande

Helsingfors universitet har beslutat införa registeruppföljning av påbyggnadsstuderande (konsistoriets beslut 7.6.2006 och rektors beslut 6/2011). Med hjälp av uppföljningen av studiernas framåtskridande och den handledning som erbjuds vill universitetet och fakulteterna stödja och främja sina forskarstuderandes studieframgång och se till att de tar sin examen.

Ur universitetets studeranderegister har i januari plockats fram de påbyggnadsstuderande, som beviljats påbyggnadsstudierätt senast 31.7.2010 och ännu inte avlagt sin examen.