TEOLOGISKA FAKULTETEN

Studiealternativ för nordiska studerande Grundexamina (TK- och TM-examen) Magisterprogram

Forskarstudier

Utbytesstuderande och gäststuderande

Kontaktuppgifter

Teologiska fakulteten
PB 4
(Berggatan 3)
00014 Helsingfors universitet

Besöksaddress & handikappentré: Berggatan 3

e-post: teol-info(at)helsinki.fi,
theology(at)helsinki.fi
fornamn.slaktnamn@helsinki.fi

Tel. +358 (0) 2941 911 (växel)

Fakultetens telefonkatalog
Sök kontaktinformation

Magisterprogram: presentation

Magisterprogram för internationella studerande: RRE-programmet

Personer som har avlagt en lämplig lägre eller högre högskoleexamen utomlands kan i separat antagning söka rätt att avlägga enbart teologie magisterexamen. Rätt att avlägga magisterexamen beviljas för magisterprogrammet RRE.  Information om magisterprogrammet RRE hittar du på programmets egen webbsida.