Teologinen tiedekunta

Mihin teologit työllistyvät?

k

Suuri osa teologeista on perinteisesti sijoittunut joko evankelis-luterilaisen kirkon tai muiden uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen sekä uskonnonopettajiksi. Sekä kirkon että koulun virkoihin vaaditaan teologian maisterin tutkinto.

Uskonnonopettajat työskentelevät peruskouluissa ja lukioissa sekä muiden muassa kansanopistoissa. Kirkko tarjoaa teologeille myös muita työmahdollisuuksia esimerkiksi perheneuvonnassa, sairaalasielunhoidossa ja opiskelijatyössä.

Teologeja työllistyy myös tutkijoiksi ja toimittajiksi sekä järjestöihin

Monet teologit toimivat tutkijoina esimerkiksi yliopistossa tai Suomen Akatemian tutkijatohtoreina. Teologeja työskentelee myös toimittajina. Tutkintoon sisältyvissä soveltuvissa opinnoissa on mahdollisuus suorittaa tiedotustyön opintoja.

Teologinen koulutus antaa valmiuksia muihinkin yhteiskunnallisiin sekä uskontojen ja kulttuurien tuntemusta vaativiin tehtäviin. Työpaikka voi löytyä esimerkiksi kansainvälistä työtä tekevästä järjestöstä tai kehitysyhteistyöstä. Osa teologeista on jo jonkin aikaa työskennellyt tyypillisimpien työalojen ulkopuolella. Työmarkkinoiden murros vahvistaa entisestään suuntausta siten, että teologien tehtäväkenttä laajenee.

Työmarkkinoilla arvostetaan etiikan ja katsomusten tuntemista

Etiikan ja katsomusten tuntemus ovat teologien vahvuuksia työmarkkinoilla. Sielunhoitotaidot ovat hyvä pohja monenlaiseen ihmissuhdetyöhön. Teologit tuntevat eri kulttuureja ja katsomuksia ja osaavat eritellä kulttuuriristiriitojen syitä. Myös ilmaisutaitojen kehittäminen kuuluu kiinteästi opiskeluun. Sivuaineen valinnalla teologi voi kiinnostuksensa mukaan lisätä muunkin alan osaamistaan. Samoin tutkinnon jälkeen voi täydennyskoulutuksella pätevöityä esimerkiksi kirjastoalalle tai terapiatyöhön.