TEOLOGINEN TIEDEKUNTA

Valinta Työllistyminen Yhteystiedot

Teologinen tiedekunta
PL 4
(Vuorikatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite: Vuorikatu 3:n ja
Fabianinkatu 24:n yhdistävän
sisäpihan kautta

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Hallinnon asiointiosoite:
teol-info at helsinki.fi
Opintotoimisto:
teol.opintoneuvonta at helsinki.fi

Puh. 02941 911 (vaihde)

Tiedekunnan puhelinluettelo
Tarkemmat yhteystiedot
Hae yhteystietoja

Lahjoita maailman parhaaksi

 

Valinta maisteriopintoihin

k

Teologian maisterin tutkinnon 120 op suoritusoikeutta teologiseen tiedekuntaan A-koulutusohjelmaan (Kirkkojen ja yhteiskunnan teologisten tehtävien koulutusohjelma). Koulutusohjelma jakautuu edelleen linjoihin, joista A1-linjalla on mahdollista suorittaa Suomen ev.lut. Kirkon papin/lehtorin tehtävän kelpoisuuden. A2-linjalla taas valmennetaan yhteiskunnan ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijoita.

Opintoihin sisältyy mm.soveltavia opintoja, joissa on työharjoittelua ja opinnot edellyttävät myös läsnäoloa Helsingin yliopistolla.

Teologiseen tiedekuntaan voidaan ottaa 1.8.2015 alkaviin opintoihin enintään 25 uutta opiskelijaa tässä hakijaryhmässä.

KUKA VOI HAKEA?

Teologian maisterin tutkinnonsuoritusoikeutta voivat hakea ne soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, joiden tutkinto tai muut opinnot tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot teologian maisterin opintoja varten. Hyväksytyille hakijoille voidaan määrätä täydentäviä opintoja enintään 60 op: täydentävien opintojen ei tarvitse olla suoritettuna hakuvaiheessa.

A1-linjalle:

Hakijalla on haettuun pääaineeseen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Hakijalla on haettuun pääaineeseen soveltuva alempi tutkinto , joka sisältää riittävän määrän teologisia ja klassisten kielten opintoja.

A2-linjalle:

Hakijalla on haettuun pääaineeseen soveltuva alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.

Soveltuvuus vertautuu haettuun pääaineeseen ja vertailukohtana on myös teologian kandidaatin tutkinnon tuottamat tiedot ja taidot. MIkäli hakijan aiempaan tutkintoon ei sisälly teologia opintoja, voidaan hakijalle määrätä korkeintaan 60 opintopistettä täydentäviä opintoja, jotka on suoritettava teologian maisterin tutkinnon 120 op lisäksi. Täydentävät opinnot sisältävät pääsääntöisesti yleisen teologian perus- ja aineopinnot muista kuin pääaineesta 40 op, pääaineen aineopintojkason 10 op sekä klassisen kielen 10 op. Täydentävien opintojen ei tarvitse olla suoritettuna hakuvaiheessa.

Täydentäviä opintoja ei sisällytetä teologian maisterin tutkintoon.

MITEN HAEN?

Hakulomake ja liitteet

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella: Hakulomake 2015 (aukeaa 7.1.2015 klo 9.00)

Hakulomakkeeseen kannattaa ensin tutustua, jotta täytettäessä kaikki tiedot ovat varmasti saatavilla.

Hakuaika päättyy 27.2.2015 klo 15.45, jolloin myös sähköinen hakulomake sulkeutuu.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää (erillisenä liite tiedostona) korkeintaan 2 sivun mittainen motivaatiokirje, josta käy ilmi perusteet ja taustat teologian maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Tekstissä hakijan tulee kertoa:

1. Omat valmiudet teologian maisterin tutkinnon suorittamiselle aiemman tutkinnon perusteella
2. Omat tavoitteet teologian maisterin opintojen ja uran suhteen
3. Opintosuunnitelma ja -aikataulu

Muut pakolliset liitteet: virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta sekä motivaatiokirje/hakukirje.

Mikäli hakijan tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, hakijan tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta heti tutkinnon valmistumisen jälkeen tai viimeistään 15.7.2015.

Liitteet toimitetaan osoitteella:
Teologinen tiedekunta, Opintoasiainsuunnittelija
PL4
00014 Helsingin yliopisto

Pääaineet

Tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan linjan lisäksi myös suoraan pääaineeseen. Pääaineet tiedekunnassa ovat:

Uuden testamentin eksegetiikka
Vanhan testamentin eksegetiikka

Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
Yleinen kirkkohisotria

Dogmatiikka
Ekumeniikka
Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka
Uskonnonfilosofia

Uskontotiede

Yleinen käytännöllinen teologia
Kirkkososiologia
Uskonnopedagogiikka

Valintatoimikunta tekee päätöksen valinnasta hakukelpoisuuden, pääaineen professorin lausunnon ja osaston ensisijaisuusjärjestyksen perusteella. Tutkinnonsuoritusoikeuksia myönnetään opetusresurssien sallimissa rajoissa. Hyväksytyille hakijoille voidaan määrätä täydentäviä opintoja enintään 60 op.

Lisätietoa opintoasiainsuunnittelijalta p. 02941 22533.

Kaikki hakijat saavat tiedon valinnasta kirjeitse toukokuun aikana.