Teologinen tiedekunta

Tietoa hakemisesta ja opiskelusta teologisessa tiedekunnassa

k

”Understand religion – understand the world”

Haluatko asiantuntijaksi, joka osaa vastata seuraaviin kysymyksiin:

Miten uskonnot vaikuttavat yksilön ja yhteisöjen elämään?
Miten uskonnot ja maailmankatsomukset rakentavat kulttuuria?
Miten vakaumus näkyy ihmisen erilaisissa elämäntilanteissa?
Millaiset tekijät ohjaavat eettisissä kysymyksissä ja moraalivalinnoissa?
Millainen rooli uskonnoilla ja maailmankatsomuksilla on konflikteissa ja rauhanrakentamisessa?

Uskonnon ja maailmankatsomusten ymmärtäminen antavat Sinulle välineitä, joiden avulla voit ymmärtää maailmaa!

 

AJANKOHTAISTA

Teologisen tiedekunnan vuoden 2015 päävalinnan tulokset on julkaistu Opintopolku-palvelussa (opintopolku.fi).

Tiedekunnan uusien opiskelijoiden lukuvuosi käynnistyy orientoivalla viikolla 24.28.8.2015. Tutustu orientoivan viikon ohjelmaan täällä.

Kaikki vuoden 2015 hakutiedot on koottu myös opintopolku.fi -sivustolle!


HAKUVÄYLÄT 2015

Teologiseen tiedekuntaan voi hakea suorittamaan alempaa (teologian kandidaatti 180 op) ja ylempää korkeakoulututkintoa (teologian maisteri 120 op) tai pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa (teologian maisteri 120 op). Tarjolla on erilaisia hakuväyliä eri lähtökohdista hakeville. Tutustuthan huolella eri hakuihin ja niiden vaatimuksiin. Alla lyhyet esittelyt hakuväylistä, tarkemmat tiedot ja hakuperusteet löytyvät vasemmalta linkeistä.

Teologian kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan voi hakea seuraavien hakujen kautta:

1) Päävalinta: Yhteishaussa toteutettavassa päävalinnassa valitaan tiedekuntaan 190 uutta opiskelijaa. Päävalinnassa valinta tapahtuu hakukelpoisten hakijoiden kesken valintakokeen sekä lähtöpisteiden perusteella.

Yhteishaussa voivat hakea myös Suomen akatemian Viksu-palkinnon saaneet, he eivät osallistu valintakokeeseen ja heitä voidaan valita korkeintaan 5.

2) Aiempien yliopisto-opintojen perusteella valittavat

a) Avoimen yliopiston opintojen perusteella: Tämän haun kautta voi hakea henkilö, jolla on vaadittu määrä avoimen yliopiston opintoja, eikä hänellä ole tutkinnon suoritusoikeutta yliopistoon. Opiskelijoita voidaan valita korkeintaan 5.

b) Aiempien yliopisto-opintojen perusteella valittavat: Tämän haun kautta voi hakea henkilö, jolla on tutkinnonsuoritusoikeus toiseen yliopistoon tai tiedekuntaan ja tietty määrä teologisia opintoja suoritettuna. Opiskelijoita voidaan valita korkeintaan 5.

3) Suomen uskonnonopettajainliiton palkinnon perusteella: Tämän haun kautta voivat hakea ne ylioppilaat, jotka ovat saaneet Suomen uskonnonopettajainliiton palkinnon reaalikokeen vastauksistaan. Opiskelijoita voidaan valita korkeintaan 10.

Teologian maisterin tutkintoa suorittamaan voi hakea seuraavien hakujen kautta:

1) Suomenkielinen maisterihaku: Tämän haun kautta voivat hakea ne, joilla on suoritettuna korkeakoulututkinto. Tutkinnon tulee olla haettavan pääaineen alaan soveltuva. Hakijalle voidaan määrätä tutkinnon lisäksi suoritettavia teologisia opintoja korkeintaan 60 op. Näiden opintojen ei tarvitse olla suoritettuna hakuvaiheessa. Opiskelijoita voidaan tässä haussa valita korkeintaan 25.

2) The Religious Roots of Europe -maisteriohjelma: Tämän haun kautta voivat hakea ne, joilla on suoritettuna maisteriohjelman aiheeseen soveltuva korkeakoulututkinto sekä klassisen kielen opintoja. Opiskelijoita voidaan tässä haussa valita korkeintaan 8.

3) Religion, Conflict and Dialogue -maisteriohjelma: Tämän haun kautta voivat hakea ne, joilla on suoritettuna maisteriohjelman aiheeseen soveltuvan korkeakoulututkinnon opintoja. Opiskelijoita voidaan tässä haussa valita korkeintaan 15.