TEOLOGINEN TIEDEKUNTA

Jatkotutkinnot Yhteystiedot

Käyntiosoite: Vuorikatu 3:n ja
Fabianinkatu 24:n yhdistävän
sisäpihan kautta

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi 

Opintojen ohjaus

Jokaiselle teologisen tiedekunnan jatko-opiskelijalle nimetään valvoja ja kaksi ohjaaja. Valvoja on jatkotutkinnon pääaineen professori. Valvova professori voi toimia myös jatko-opiskelijan ohjaajana.

Jatko-opiskelijan on mahdollista saada sekä yksilö-, ryhmä- ja vertaisohjausta. Yksilöohjausta jatko-opiskelija saa muun muassa henkilökohtaisissa tapaamisissa ohjaajan / ohjaajien ja valvovan professorin kanssa sekä seminaarityöskentelyssä. Ryhmä- ja vertaisohjausta jatko-opiskelija saa osallistuessaan laitoksen järjestämään jatkokoulutukseen, seminaareihin ja vertaisryhmiin.

Tiedekunta on päättänyt yhteisistä jatko-opiskelijoiden ohjauksen periaatteista sekä siitä, miten mahdollisia ongelmatilanteita pyritään ratkomaan. Jatko-opiskelija ja ohjaaja(t) allekirjoittavat yhteisen ohjausasiakirjan, jonka tavoitteena on edistää jatko-opintojen suorittamista kirjaamalla opiskelijalle ja jatkotutkimuksen ohjaajalle kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet.

Jatko-opiskelijaksi hakeva tekee opintosuunnitelman, jota päivitetään kerran lukuvuodessa. Yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuneella jatko-opiskelijalla on velvollisuus osallistua osaston jatkokoulutukseen. Jatko-opiskelija tekee väitöskirjansa ohjaajansa tuella, mutta itsenäisesti. Opiskelija on itse vastuussa opinnäytettään koskevista ratkaisuista.