Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Systemaattisen teologian laitos, Teol. tdk.
 

Systemaattisen teologian laitos

Tietoa laitoksesta:

Yhteystiedot:

Toimisto:
Systemaattisen teologian laitos
PL 33 (Aleksanterinkatu 7, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 23030
fax (09) 191 23033

Laitos on avoinna ma-pe 8-15.45. Toimisto on avoinna opintoasioita varten ma-to 10-11.30 ja 12.30-14 sekä pe 13-14.

Laitoksen puhelinluettelo

Tervetuloa systemaattisen teologian laitokselle!

Systemaattiseen teologiaan kuuluvat kristillisten tai muiden oppien ja käsitysten sisältöä sekä rakennetta tutkivat teologiset tieteet.

Systemaattisen teologian laitos käsittää neljä oppiainetta: dogmatiikka, ekumeniikka, teologinen etiikka ja sosiaalietiikka sekä uskonnonfilosofia.

Helsingin yliopistossa systemaattisen teologian alueista painottuvat erityisesti reformaation ja keskiajan teologia ja filosofia. Uusimman ajan teologian kysymykset, kuten kolmannen maailman teologinen ajattelu, ovat myös voittaneet alaa.


Ajankohtaista- arkisto

Väitös 5.12. klo 12: Liisa Björklund: Kannustamisen idea suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa 1990-luvulta alkaen.

Seminaari Kohti kestävää kantasolututkimusta 10.12.2008

TT Ari Ojell tutkijatohtoriksi.
Yliopiston rehtori on nimittänyt Ari Ojellin tutkijatohtoriksi kolmivuotiskaudeksi 1.1.2009–31.12.201. Hänen tutkimusaiheensa on "Apophasis in the Judeo-Christian Theological Tradition of God Who Speaks".

Jumalanpalveluselämä muutoksessa. STKS:n symposium 11.-12.11.2008.

Suomen Akatemia myönsi 26.9.2008 rahoitusta Liike-elämän etiikka ja sen filosofiset perusteet -tutkimushankkeelle. Projektissa tutkitaan yritysten yhteiskuntavastuuta ja kysytään, millainen liike-elämän etiikka on moraalisesti perusteltua. Hanketta johtaa Helsingin kauppakorkeakoulun professori Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila. Laitokselta hankkeessa ovat mukana akatemiatutkija Virpi Mäkinen ja yliopistonlehtori Ville Päivänsalo.

Väitös 3.10. klo 12: Janne Behm: Tutkimusetiikka ja tutkimusympäristön normit.

Uusi julkaisu: Vesa Hirvonen & Risto Saarinen (toim.), Keskiajan filosofia, Gaudeamus Helsinki University Press, 2008

Yliopiston kansleri on nimittänyt 11.8.2008 TT Vesa Hirvosen teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian dosentiksi.

Väitös 28.5. klo 12.00: Minna Hietamäki: Agreeable Agreement - An Examination into the Quest for a Solid Consensus in Linght of Bilateral Doctrinal Dialogues among Anglicans, Lutherans and Roman Catholics.

Seminar on Rawls 2.4.-14.5.2008. The seminar is organized by the Helsinki Collegium for Advanced Studies and it is open.

Akatemiaprofessori Simo Knuuttilalle myönnettiin Ruotsin kuninkaallisen kaunokirjallisuusakatemian vuosittainen Gad Rausing-palkinto.

Helsingin yliopiston vuosipäivänä 26.3.2008 Helsingin yliopiston tiedesäätiö jakoi 40 nuoren tutkijan apurahaa, yksi saajista oli TM Ilse Paakkinen tutkimuksellaan Christine de Pizan´s concept of rights.

Väitös 27.2. klo 12.15: Jukka Raunu: The Mediated Immediacy - João Batista Libanio and the Question of Latin American Liberation Theology.

Theology and Early Modern Philosophy (1550-1750), seminaari 7.-9.2.2008 osana Suomalaisen tiedeakatemian 100-vuotisjuhlallisuuksia.

Suomen Akatemia on myöntänyt TM Aku Visalalle apurahan tutkijankoulutukseen ja työskentelyyn ulkomailla (Yhdistynyt kuningaskunta) aiheena kognitiivisen uskontotieteen filosofiset ongelmat 1.10.2008-31.12.2009.

Yliopiston rehtori on tieteellisen neuvoston esityksestä nimennyt 12 uutta tutkijatohtoria ajaksi 1.1.2008-31.12.2010, yksi nimetyistä on TT Olli-Pekka Vainio tutkimuksellaan "Beyond Fideism: Theological Rationality and Communication of Beliefs in Postfoundational Theology. Vainio toimii vierailevana tutkijana CTIssä (The Center of Theological Inquiry) Princetonissa 1.1.-31.7.2008.

Reformaatio -symposium 13.-14.11.2007.
Symposium korvaa 3 opintopistettä aine- ja syventävistä opinnoista tentaattorin kanssa sovitusti. Saadakseen hyväksytyn suorituksen opiskelijan tulee osallistua symposiumiin ja kirjoittaa 7-10 sivun mittainen essee aiheesta "Reformaatio". Esseet palautetaan dosentti Pekka Kärkkäiselle systemaattisen teologian laitokselle tammikuun 2008 loppuun mennessä. Lue esseeohjeet. Oheislukemistona Kopperi Kari, Renesanssin Luther. Johdatus reformaation aatehistoriaan (198 s.).

Tulevia väitöksiä:
20.10. klo 10 : Niilo Räsänen, Kutsu kuuliaisuuteen. James I Packerin liittonomistinen raamattukäsitys
27.10. klo 10: Ari Savuoja, Mikä on ihme ja mitä ihmeistä voidaan tietää? Keskustelu ihmeistä uusimmassa englanninkielisessä uskonnonfilosofiassa.
9.11.2007 klo 12: Janne Nikkinen, Ideological notions in public health care rationing. Case studies from Oregon, New Zealand and Finland.
8.12. klo 10 .: Matti Väisänen, Kasteen ja uskon välinen suhde. Uuras Saarnivaaran kasteteologia armonvälineopin kokonaisuudessa
19.12. klo 12: Heli Pruuki, Kuka on potilas? Suomalaisen sikiöseulontakäytännön sosiaalieettistä tarkastelua.

Suomen Akatemia on kokouksessaan 28.9.2007 myöntänyt Mika Vähäkankaan projektille Afrikkalaisen kristillisen identiteetin muodostuminen paikallisen ja globaalin vuoropuheluna 274 700 euroa vuosille 1.1.2008-31.12.2011.

Dogmatiikan dosentti Jyri Komulainen, tutkija Päivi Hasu , gradun tehneet Mari Stenlund, Suvi Kava , Valtteri Virta ja Ilse Paakkinen , jatko-opiskelijat Jairzinho Lopes Pereira ja Matti Pikkarainen kirjoittavat tutkimusaiheistaan Teologia.fi -sivustolla.

Uusia julkaisuja:
Antti Raunio: Järki, usko ja lähimmäisen hyvä. Tutkimus luterilaisen etiikan ja diakonian teologian perusteista. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 252, 2007.
Tutkija Aku Visala (toim.), Kirkko ja usko tämän päivän Suomessa. STKS:n symposiumissa marraskuussa 2006 pidetyt esitelmät. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 253, 2007.

Sammeli Juntunen Savonlinna-Säämingin seurakunnan kirkkoherraksi

Väitös 25.5.2007: Ari Ojell, One World, One Body, One Voide - Studies in Apophatic Theology and Christocentric Anthropology in Gregory of Nyssa, ekumeniikka

Väitös 5.5.2007: Kai Alhanen, Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa, sosiaalietiikka

Suomen Akatemia on kokouksessaan 27.4.2007 myöntänyt Virpi Mäkiselle akatemiatutkijan viran 1.8.2007-31.7.2012 tutkimustyöhön aiheesta "Yksilönoikeuksien moraalipsykologinen perusta 1200-1600" .

Helsingin yliopiston tiedesäätiön vuoden 2007 apurahat on jaettu Helsingin yliopiston vuosipäivänä 26.3. Yksi saajista on Jairzinho Lopes Perreira tutkimuksellaan "Saint Augustine and Martin Luther on Sin and Justification/Salvation".

Uusia julkaisuja:
Ville Päivänsalo, Balancing Reasonable Justice. John Rawls and Crucial Steps Beyond. Ashgate New Critical Thinking in Philosophy , 2007, 192 p.
John Rawls, Kansojen oikeus. Alkuteos Law of Peoples (1999). Suom. Leo Näreaho. ISBN 978-952-662-973-8.
Johannes Duns Scotus, Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia. Suom. Toivo Holopainen. ISBN 978-951-662-945-5
Kai Alhanen, Käytännöt ja Ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa. ISBN 978-952-495-015-2.

Suomen Akatemian huippuyksiköt 2008-2013 valittu, professori Simo Knuuttilan Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikkö yksi valituista.

Missiologian yliopistonlehtori Mika Vähäkankaan johtama projekti "Afrikkalaisen kristillisen identiteetin muodostuminen paikallisen ja globaalin vuoropuheluna" sai yliopiston kolmevuotisen hankerahoituksen vuosille 2007-2009.

Gradun tekijän oppaasta "Prosessia ja rautalankaa" (toim. Ville Päivänsalo) on ilmestynyt uusi erä. Kirjan voi ostaa Luther Agricola Seuran sihteeriltä hintaan 8 euroa/kappale. (Mira Helimäki, p.191 21653 ). Nettiversio luettavissa systemaattisen teologian laitoksen kotisivuilla.

Yliopiston rehtori on tieteellisen neuvoston esityksestä nimittänyt 25.10.2006 12 uutta tutkijatohtoria ajaksi 1.1.2007-31.12.2009. Yksi nimitetty on TT Ville Päivänsalo tutkimuksellaan "Oikeudenmukaisuus ja realismi. Viimeaikaisia liberaaleja ja luterilaisia käsityksiä.

Valtioneuvosto nimitti 12.10.2006 sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaan Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) varapuheenjohtajaksi vuosille 2006-2010. Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä terveydenhuoltoon ja potilaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Suomen Akatemia on myöntänyt 29.9.2006:
- tutkimusrahoituksen Dogmatiikan yliopistonlehtori Pauli Annalan johtamalle tutkimusprojektille "Symboli, metafora ja apofasis juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa" 1.1.2007-31.12.2008 ja
- tukijatohtorirahoituksen TT Olli Hallamaan tutkimukselle "Myöhäiskeskiajan ajattelumuotoja - Roger Roseth (n. 1335) ja Oxfordin matemaattinen filosofia" 1.1.2007-31.12.2009.

Ekumeniikan professori Risto Saarinen on virkavapaalla 1.8.2006-31.7.2008. Tänä aikana hän toimii tutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Ekumeniikan professorin tehtäviä syyslukaudella 2007 hoitaa Jaakko Rusama.

 

 


 

Yliopistolaisille

WebOodi

Teologisen tiedekunnan alma-intranet

Apumatti

Opinto-opas 2008-2009 (pdf)

Laitoksen tutkijaseminaarin ohjelma

WWW-julkaisut

 

 

 

 

Teologian sanakirja (pdf)

Seppo A. Teinosen teologian sanakirjan nettiversio. 7400 teologista termiä selityksineen.

 


 

 

 

Prosessia ja rautalankaa

Gradun tekijän opas, nettiversio.
Toim. Ville Päivänsalo.

 


 

 

 

Theofilos

Teologian ja filosofian tekstilähteitä.
Toim. Jouni Pirttijärvi.