Systemaattinen teologia

Yhteystiedot

Teologinen tiedekunta
Systemaattinen teologia
PL 4
(Vuorikatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite: Vuorikatu 3:n ja
Fabianinkatu 24:n yhdistävän
sisäpihan kautta

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
teol-info at helsinki.fi

Puh. 02941 911 (vaihde)

Tiedekunnan puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

Suomen Akatemian rahoittama huippuyksikkö (2014-2019): Järki ja uskonnollinen hyväksyminen (Centre of Excellence in Reason and Religious Recognition)

Kuva_pylvaat

Tavoitteena uskonnon ymmärtäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Järki ja uskonnollinen hyväksyminen -huippuyksikön (Centre of Excellence ”Reason and Religious Recognition) tutkimuskohteena ovat uskonnollisen hyväksymisen tavat historiassa ja nykypäivänä. Huippuyksikössä kysytään, miten uskonnolliset ryhmät ovat hyväksyneet tai tunnustaneet muita yhteiskunnan toimijoita sekä miten uskonnot ovat olleet erilaisissa yhteiskunnissa hyväksyttyjä. Yksikön tutkimusmenetelmät ovat historiallisia ja filosofisia.

Huippuyksikön tavoitteena on kirjoittaa lajissaan ensimmäinen kokonaisesitys uskonnollisen hyväksymisen (religious recognition) aatehistoriasta. Huippuyksikön tutkijat pyrkivät hahmottamaan historiallisia kehityskulkuja uskonnolliselle ajattelulle ja käyttäytymiselle sekä luomaan sellaisia nykypäivän uskonnollisen hyväksymisen malleja, jotka auttavat monikulttuurisen yhteiskunnan keskinäisen arvonannon lisäämisessä. Yksikön tutkimustuloksista tulevat hyötymään etenkin uskontojen väliset (sekä uskonnon ja muun yhteiskunnan väliset) keskusteluprosessit ja konfliktinratkaisutilanteet.

Eräänä huippuyksikön keskeisenä tavoitteena on myös esittää tutkimukselliset perusteet näkemykselle, jonka mukaan uskonnoilla voisi eroistaan huolimatta olla yhteinen käsitys järkiperäisen keskustelun mahdollisuuksista ja rajoista. Lisäksi erilaisten vähemmistöjen (etnisten, seksuaalisten, uskonnollisten) kohtelu on nykypäivänä julkisuudessa usein esiintyvä aihealue, jota huippuyksikön tavoite on ymmärtää paremmin.

Huippuyksikön organisaatio

Huippuyksikön kotipaikkana toimii Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta. Yksikkö koostuu kolmesta noin kymmenen hengen suuruisesta tutkijaryhmästä.

Uuden testamentin eksegetiikan professori Ismo Dunderbergin ryhmä keskittyy antiikin aikaan ja varhaiskristillisyyteen. Systemaattisen teologian professori Virpi Mäkisen ja antiikin tutkimuksen professori Taneli Kukkosen ryhmä tutkii kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden kohtaamisia sekä suvaitsevaisuuskeskustelua keskiajasta valistukseen. Käytännöllisen filosofian professori Sami Pihlströmin ryhmässä luodaan filosofisia malleja nykypäivän uskontokeskustelun ymmärtämiseksi.

Tutkijoita huippuyksikössä on yhteensä 35.

Yksikköä johtaa Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ekumeniikan professori, TT FT Risto Saarinen.

Lisätietoja:

http://blogs.helsinki.fi/reasonandreligiousrecognition/

Reason and Religious Recognition - Tavoitteena uskonnon ymmärtäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Suomen Akatemia

Huippuyksikön johtaja, ekumeniikan professori, TT FT Risto Saarinen, http://blogs.helsinki.fi/ristosaarinen/
Puh. 02941 22510, s-posti: risto.saarinen at helsinki.fi

Huippuyksikön varajohtaja, systemaattisen teologian professori Virpi Mäkinen,
Puh. 02941 23021, s-posti: virpi.makinen at helsinki.fi


Päättyneet huippuyksiköt:

Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen tutkimusyksikkö

1.1.2008-31.12.2013
Yksikön johtaja: professori Simo Knuuttila, Helsingin yliopisto

Tutkimuksen painopiste etiikan ja politiikan teorioiden filosofisessa psykologiassa

Huippuyksikössä tutkitaan eettisten ja yhteiskuntafilosofisten teorioiden taustalla olevia psykologisia oletuksia filosofian historiassa antiikista valistukseen. Tutkimuksessa hyödynnetään Mielen historian huippuyksikön (1.1.2002-31.12.2007) saavuttamia tuloksia, mutta painopiste siirtyy mielen filosofiasta etiikan ja politiikan teorioiden filosofiseen psykologiaan.

Yksikkö toimii alueella, jossa filosofian historian tutkimus on viime aikoina saavuttanut läpimurtoja ja vaikuttanut systemaattisen filosofian kehitykseen. Filosofisen psykologian tutkimus on laajentunut käsittelemään etiikkaa, yhteiskunnallisia käytäntöjä ja politiikkaa koskevien klassisten teorioiden psykologista taustaa.

Filosofian historian aikakaudet ja kehityslinjat tutkimusryhmien taustalla

Tähänastisessa tutkimuksessa ei ole tyydyttävästi selvitetty, miten tiedon, tietoisuuden, ajattelun, havaitsemisen ja tunteiden luonnetta koskevat teoriat ja yleiset uskomukset ovat vaikuttaneet eettisen ja poliittisen ajattelun kehitykseen. Yksiköllä on valmius käsitellä filosofian pitkiä kehityslinjoja Platonista ja Aristoteleesta keskiajan latinan- ja arabiankielisen filosofian sekä renessanssin ja reformaation kautta Humeen ja Kantiin.

Yksikkö jakautuu filosofian historian aikakausijaon perusteella neljään tutkimusryhmään, joissa työskentelee yhteensä 32 tutkijaa. Mukana ovat Helsingin yliopiston systemaattisen teologian osasto, tutkijakollegium, käytännöllisen filosofian ja historian laitokset sekä Renvall-instituutti; Jyväskylän yliopistosta historian ja etnologian sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokset.

Yksikön kotisivuille pääset tästä.

Mielen historian tutkimusyksikkö

(1.1.2002-31.12.2007).
Siirry päättyneen tutkimusyksikön kotisivuille tästä.