Teologisen tiedekunnan tohtoripromootio

Tohtorit

Laitinen Aappo, primustohtori
Ahokas Minna
Ahonen Paavo
Alanne Merja
Ala-Prinkkilä Jouko
Asikainen Susanna
Auvinen Risto
Bergström  Milla
Eklund Dan-Johan
Grönlund Henrietta
Haapiainen Timo-Matti
Hellqvist Elina
Huhtanen Tiina
Häkkänen  Martti
Ikonen Tiina
Inkala Anna-Kaisa
Isotalo Leena
Joenperä Ann-Maarit
Juntunen Elina
Karimies Ilmari
Ketola Hanna-Maija
Klingenberg Maria
Koivisto Jussi
Kojonen Rope
Kokkonen Jarmo
Kulhia Ali
Kuusniemi Kalle
Kyllönen Katri
Laine Antti
Laitakari-Pyykkö Anja-Leena
Lehtinen Sanna
Lopes Pereira Jairzinho
Miroshnikov Ivan
Niemistö Hilkka
Niinistö Susa
Nikula Karoliina
Nortomaa Aura
Närhi Paula
Ojajärvi Marjo
Ojanperä-Samulin Helena
Orpana Jessi
Ottman Hanna
Paakkinen Ilse
Pajunen Mika S.
Palmén Ritva
Palola Jukka
Peiponen Matti
Perttilä Elina
Pihkala Panu
Pöyhönen Päivi
Ranssi-Matikainen Hanna
Rohkimainen Päivi
Salminen Joona
Salonen  Anna Sofia
Stenlund Mari
Telaranta Mikko
Tervahauta-Helin Ulla
Tuisku Jaakko
Tynjä Tuula
Törmä Terhi
Uuksulainen Riikka
Valkama Kirsi
Vanonen Hanna
Vartiainen Anneli
Vähäkangas Päivi
Yrjölä Jukka
Nikki Nina, ultimatohtori
   
 Poissaolevina promovoitiin:  
Alaja Paavo
Anttila Miikka
Autero Esa
Borchardt Francis
Chen Yongtao
Gao Yuan
Hankela Elina
Heikkilä Jelisei
Kemppainen Lauri
Korpela Riitta
Köykkä Arto
Laucins Voldemars
Lepojärvi Jason
Palola Tuomas
Pihlava Kaisa-Maria
Pohjola Juhana
Rissanen Inkeri
Soukka Pirkko
Tanska Juha
Tervanotko Hanna
Töyräänvuori Joanna
Uusimäki Elisa
Vauhkonen Ville