Teologisen tiedekunnan tohtoripromootio

Promootiosanasto

Airuet -Tiedekuntien opiskelijoita, jotka toimivat yliairueen ja juhlamenojen ohjaajan, eli officianttien, apuna eri juhlallisuuksissa. Airuiden tehtäviin kuuluu vieraiden opastaminen ja kunniavartiona toimiminen. Airuet tunnistaa osakuntien airutnauhasta ja ylioppilaslakista, ja perinteen mukaan he edustavat omaa osakuntaansa.

Juhlamenojen ohjaaja – Tiedekunnan tehtävään nimittämä henkilö, joka ohjaa juhlamenojen kulkua. Hänet tunnistaa olan yli kulkevasta punaisesta nauhasta ja sauvasta. Tämän vuoden promootiossa tehtävää hoiti dosentti Outi Lehtipuu.

Kunniatohtori Doctor honoris causa. Tiedekunta kunnioittaa promootion yhteydessä valitsemiaan ulkomaisia ja kotimaisia ansioituneita henkilöitä myöntämällä heille kunniatohtorin arvon. Kunniatohtorin arvon myöntäminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa.

Matrikkeli – Ennen promootiota ilmestyy promootiotoimikunnan toimittama matrikkeli, joka toimii myös virallisena kutsuna promootioon. Matrikkeli sisältää kunniatohtoreiden ja promovendien henkilötiedot.

matrikkeli

Officiantti – Tiedekunnan valitsema promootion suunnitteluun ja toteutukseen osallistuva henkilö: promoottori, juhlamenojen ohjaaja ja yliairut.

Primustohtori / primatohtori – Tohtoripromootion vihkiäisjuhlassa ensimmäisellä kunniasijalla vihittävä nuori tohtori. Hän vastaa oppiaineensa professorin esittämään kysymykseen ja osoittaa täten vihittävien edustajina näiden oppineisuuden. Vuoden 2017 promootion primustohtori oli Aappo Laitinen.

Promootio – Promootio on 1200-luvulta muotonsa saanut juhlallinen tilaisuus, jossa annetaan yliopistollinen oppi- tai muu arvo tunnuksineen. Promootioon liittyy runsaasti symboliikkaa ja perinteisiä tapoja.

Promootioakti – Promovendit promovoitiin 9.6.2017 yliopiston juhlasalissa juhlavassa promootioaktissa, joka on promootion päätapahtuma. Promootion suorittaa promoottori.

Promootiopäivälliset – Promootiopäivälliset järjestetään aktipäivän iltana.

Promootioretki – Promootiota seuraavana päivänä promovoiduille järjestetään vapaamuotoinen huviretki.

Promootiotoimikunta – Promootion järjestämisestä vastaa vapaaehtoistyön periaatteella toimiva toimikunta. Toimikuntaa johtaa promoottori ja käytännön järjestelyistä vastaa promootiosihteeri.

Promoottori – Promoottori vihkii promovendit ja ojentaa näille tohtorin arvon osoittamat merkit. Promoottoriksi valitaan (yleensä) virkaiältään vanhin professori. Tässä promootiossa promoottorina toimi professori Aila Lauha.

Promovendi – Oppiarvoonsa vihittävä tohtori.

RiemutohtoriDoctor semisaeculares. Promootiossa 50 vuotta sitten eli vuonna 1967 promovoidut tohtorit vihittiin kesäkuussa 2017 riemutohtoreiksi.

Ultimustohtori / ultimatohtori – Tohtoripromootion vihkiäisjuhlassa viimeisellä kunniasijalla vihittävä, eli toiseksi parhaan arvosanan saanut nuori tohtori. Vuoden 2017 promootion ultimatohtori oli Nina Nikki.

Yliairut -Johtaa juhlamenoja yhdessä juhlamenojen ohjaajan kanssa ja toimii promootion airuiden johtajana. Yliairuen tunnistaa sinisesta nauhasta. Tässä promootiossa yliairuen tehtäviä hoiti dosentti Heikki Pesonen.