Teologisen tiedekunnan tohtoripromootio

Teologisen tiedekunnan tohtoripromootio 2017

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta järjesti perjantaina kesäkuun 9. päivänä 2017 tohtoripromootion. Kyseessä on akateemisen työn korkein ja perinteikkäin juhla. Promootiotraditiomme kehkeytyi sydänkeskiajan vanhoissa eurooppalaisissa yliopistoissa, mutta osa promootion symboleista on peräisin vielä kauempaa, antiikista.

Vuosi 2017 on tiedekuntamme näkökulmasta juhlavuosi kahdella tavalla. Itsenäinen isänmaamme täyttää 100 vuotta, ja Helsingin yliopistossa tätä juhlistetaan vuoden mittaan eri tavoin. Teologisen tiedekunnan promootion ohella järjestetettiin myös kaksi muutakin promootiota, oikeustieteellisen tiedekunnan ja filosofisen tiedekunnan promootiot.

Teologisen alan kannalta merkittävää on myös se, että vuosi 2017 on reformaation merkkivuosi. Helsingin yliopiston teologiselle tiedekunnalle – kuten myös koko suomalaiselle yhteiskunnalle ja sivistyselämälle – 500 vuotta sitten käynnistyneen reformaation perintö on tärkeä.

Tiedekunnassamme väitelleiden teologian tai filosofian tohtoreiden ohella juhlassamme promovoitiin seitsemän kunniatohtoria ja neljä 50 vuotta sitten tohtoriksi promovoitua riemutohtoria.   

Tälle sivustolle on koottu tietoa promootiosta sekä promovoitaville tarkoitettu käytännön ohjeistus. Uusilla tohtoreilla eli promovendeillä oli käytössä omat Facebook-sivut keskustelua varten promootion aikana: Tohtoripromootio Teologinen Tiedekunta.

Aila Lauha 
promoottori

#teolpromootio2017

Videotallenne teologisen tiedekunnan promootioaktista on katsottavissa osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/20621