Teologisen tiedekunnan tohtoripromootio 27.5.2011

Promootio 2011

Ilmoittautuminen ja juhlallisuudet

Promovoitavat

 

Yhteystiedot

Teologinen tiedekunta
Promootio 2011
PL 33 (Aleksanterinkatu 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Kaikissa promootioon liittyvissä kysymyksissä voi lähettää sähköpostia osoitteella teol-promootio@helsinki.fi

Promootiosihteeri Elina Kuusisto, puh (09) 191 23859
 

Promootiotoimikunta ja officiantit

Promootiotoimikunta
professori Markku Heikkilä
professori Anneli Aejmalaeus
professori Kaarlo Arffman
professori Martti Nissinen
professori Tuula Sakaranaho
akatemiatutkija Timo Koistinen
talous- ja koulutussuunnittelija Tuula Sunnarborg
TM Elina Kuusisto, promootiosihteeri

Promoottori
professori Markku Heikkilä

Officiantit
TT, dosentti Anne Birgitta Pessi, juhlamenojen ohjaaja
TT, dosentti Mikko Ketola, yliairut
TT Outi Lehtipuu, juhlamenojen ohjaajan varahenkilö
TT Niko Huttunen, yliairueen varahankilö