Teologisen tiedekunnan tohtoripromootio 27.5.2011

Promootio 2011

Ilmoittautuminen ja juhlallisuudet

Promovoitavat

 

Yhteystiedot

Teologinen tiedekunta
Promootio 2011
PL 33 (Aleksanterinkatu 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Kaikissa promootioon liittyvissä kysymyksissä voi lähettää sähköpostia osoitteella teol-promootio@helsinki.fi

Promootiosihteeri Elina Kuusisto, puh (09) 191 23859
 

Kunniatohtorit

Metropoliitta Ambrosius (teol.maist., valt.kand. Risto Jääskeläinen) on toiminut Suomen ortodoksisen kirkon Helsingin metropoliittana vuodesta 2002. Ambrosius on osallistunut vuosikymmenien ajan keskeisesti suomalaiseen kulttuurikeskusteluun, ensin Valamon luostarista käsin, sitten Joensuun, Oulun ja Helsingin piispana sekä nykyään myös Vuosaaren kulttuurikeskus Sofian johtajana. Hän on lisäksi osallistunut merkittävällä tavalla ortodoksisen kirkkokunnan maailmanlaajoihin ekumeenisiin keskusteluihin.

Professori Seikko Eskola on väitellyt valtiotieteen tohtoriksi Helsingissä 1966 ja toiminut Tampereen yliopiston yleisen historian apulaisprofessorina 1974–1997. Hän on vaikuttanut merkittävästi tutkimuksen ja kulttuurin piirissä. Eskola on perehtynyt monipuolisesti myös teologiaan toimiessaan kirkon luottamustehtävissä, mm. pitkäaikaisena kirkolliskokouksen jäsenenä, kirkkohallituksen varapuheenjohtajana ja Kirkon tutkimuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajana.

Professori Lars Hartman on toiminut Upsalan yliopiston Uuden testamentin eksegetiikan professorina vuosina 1971–1995. Hän on johtavia pohjoismaisia Uuden testamentin tutkijoita ja esittänyt keskeistä osaa myös pohjoismaisten tutkijoiden välisen yhteistyön vaalijana ja kehittäjänä. Hän on elämäntyössään vienyt eteenpäin erityisesti Markuksen evankeliumin, Uuden testamentin kirjeiden, sen juutalaisten ja hellenististen juurien sekä hermeneutiikan tutkimusta.

Professori Danièle Hervieu-Léger on kansainvälisesti tunnettu ranskalainen uskontososiologi, joka toimi vuoteen 2009 l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’n johtajana. Hän on tutkimuksissaan tarkastellut erityisesti uskontoa ja modernisaatiota ja kirjoittanut laajasti eri aiheista, jotka ovat koskeneet muun muassa uskonnollista muistia, ekologiaa, muuttuvaa eurooppalaista identiteettiä ja kristinuskoa. Hän toimii Archives des sciences sociales des religions -lehden päätoimittajana.

Oopperalaulaja Soile Isokoski kuuluu maailman arvostetuimpiin sopraanoihin. Hän on esiintynyt kaikilla tärkeimmillä oopperalavoilla ja tehnyt yhteistyötä maailman johtavien kapellimestarien kanssa. Isokoski on myös pienten muotojen mestari, joka on esittänyt ja levyttänyt paitsi lied-musiikkia myös suomalaisia virsiä ja hengellisiä lauluja. Niiden sisäistyneet ja rakastetut tulkinnat osoittavat, että kanttori-urkurina uransa aloittaneella oopperalaulajalla on kirkkomuusikon sielu.

Professori Morny Joy tulee Calgaryn yliopistosta, Kanadasta. Morny Joyn tuotanto käsittelee uskontotieteen teoreettisia kysymyksiä hermeneuttisesta, kriittisestä ja feministisestä näkökulmasta. Joy tunnetaan kansainvälisestä toiminnastaan uskontotieteen järjestöissä sekä feministisen uskonnontutkimuksen ja naisten omaehtoisen uskonnollisen toiminnan puolestapuhujana. Joy on tehnyt yhteistyötä suomalaisten uskontotieteilijöiden ja filosofien kanssa 1990-luvulta pitäen.

Professori Karen L. King kuuluu maailman johtaviin varhaiskristillisen kirjallisuuden asiantuntijoihin. Hänen erityisalaansa ovat gnostilaisuus, Nag Hammadin kirjasto ja muut koptinkieliset tekstit, sukupuolentutkimus sekä normatiivisina pidettyjen diskurssien kriittinen analyysi. Kingin oppituoli Harvardin yliopistossa on Yhdysvaltain vanhin (Hollis Professor of Divinity, perustettu 1721).

Professori Gordon W. Lathrop on toiminut professorina Philadelphian luterilaisessa teologisessa seminaarissa ja vierailevana professorina useissa Euroopan yliopistoissa. Julkaisutoiminnassaan hän on monipuolisesti paneutunut liturgiikan ja spiritualiteetin kysymyksiin. Hän on osallistunut aktiivisesti Kirkkojen maailmanneuvoston ja Luterilaisen maailmanliiton työskentelyyn ja on parhaillaan Societas Liturgican varapresidentti.

Piispa Alex Gehaz Malasusa on Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon johtava piispa ja Luterilaisen maailmanliiton varapresidentti. Tumaini University’n kanslerina hän on toiminut määrätietoisesti sen kansainvälisen opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihdon edistämiseksi. Vuonna 1997 solmittiin opiskelija- ja opettajavaihdon yhteistyösopimus Tumainin yliopiston Makumiran kampuksen kanssa.

Filosofian tohtori John Marenbon on aikamme tunnetuimpia keskiajan filosofian ja teologian tutkijoita. Hän on Cambridgen yliopiston Trinity Collegen vanhempi tutkijajäsen ja British Academyn jäsen. Tohtori Marenbon on julkaissut useita tutkimusalansa kansainvälisiä perusteoksia. Hänen erityisalojaan ovat varhaiskeskiajan ajattelu, erityisesti Petrus Abaelard, keskiajan keskustelut Jumalan ominaisuuksista sekä keskiajan filosofian kehityslinjat. Hänellä on ollut paljon tutkimusyhteistyötä suomalaisten tutkijoiden kanssa.

Professori Hugh McLeod on toiminut Birminghamin yliopistossa ensin kirkkohistorian ja sittemmin uusimman ajan historian professorina. Hän on Britannian akatemian jäsen. McLeod toimi pitkään Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée -järjestön presidenttinä. Laajassa tuotannossaan hän on käsitellyt Britannian ja Euroopan aatehistoriaa uudella ajalla aina nykypäivään saakka. Hän on osallistunut lukuisiin kansainvälisiin tutkimusprojekteihin myös yhdessä suomalaisten tutkijoiden kanssa.

.