Teologisen tiedekunnan tohtoripromootio 27.5.2011

Promootio 2011

Ilmoittautuminen ja juhlallisuudet

Promovoitavat

 

Yhteystiedot

Teologinen tiedekunta
Promootio 2011
PL 33 (Aleksanterinkatu 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Kaikissa promootioon liittyvissä kysymyksissä voi lähettää sähköpostia osoitteella teol-promootio@helsinki.fi

Promootiosihteeri Elina Kuusisto, puh (09) 191 23859
 

Tervetuloa tohtoripromootion 2011 sivuille

Teologisen tiedekunnan tohtoripromootio järjestetään 27.5.2011. Promoottorina toimii professori Markku Heikkilä.

Tohtoripromootiossa vihitään ne Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa tohtorin tutkinnon suorittaneet, joita ei ole promovoitu vuoden 2005 tai sitä aiemmassa promootiossa.

Promootioon kutsutaan lisäksi valtiovallan, tieteen, kirkkojen ja maan muun kulttuurielämän edustajat sekä muita kutsuvieraita.

Näille sivuille kootaan promootiota koskevaa ohjeistusta ja tiedotetaan promootioon liittyvistä tiedekunnan päätöksistä.