Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
 

Tohtoripromootio 2005

Teologinen tiedekunta

 

Yhteystiedot:

Promootiotoimikunta
Teologinen tiedekunta
PL 33 (Aleksanterinkatu 7)
00014 Helsingin yliopisto
s-posti: teol-promootio@helsinki.fiKunnia- ja riemutohtorit :

TOHTORIPROMOOTIOON KUTSUTUT KUNNIATOHTORIT:

Professori emerita Anna Marie Aagaard, ekumeniikka (Aarhus Universitet, Tanska)

Tri Aagaard on eläkkeellä Aarhusin yliopiston systemaattisen teologian dosentin virasta. Hän on toiminut Aarhusin teologisessa tiedekunnassa koko työuransa. Hän on toiminut myös vierailevan professorina mm. Yhdysvalloissa Yalen ja Notre Damen yliopistoissa ja Israelissa Tanturin ekumeenisessa instituutissa.

Anna Marie Aagaard on Pohjoismaiden ja luterilaisuuden tunnetuimpia ekumeenikkoja. Hän on toiminut Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) presidenttinä 1991-1998 ja viimeksi ortodoksisten kirkkojen asemaa KMN:ssa käsittelevän erityiskomission puheenjohtajana 2000-2002. Tri Aagaard on toiminut myös Luterilaisen maailmanliiton (LML) ortodoksidialogissa keskeisessä asemassa vuoteen 2000 saakka.

Tri Aagaardin kirjallisen työn pääteeemana on kuitenkin ollut spiritualiteetti. Hengellisen elämän teologiassaan Aagaard ammentaa vanhan kirkon klassisesta perinnöstä, mutta yhdistää siihen feministisiä ja ekumeenisia elementtejä.


Professori Stephen F. Brown, keskiajan filosofia ja teologia (Boston College, Yhdysvallat)

Professori Stephen F. Brown on syntynyt 1933 Philadelphiassa. Hän on opettanut useissa yliopistoissa: Siena College, St. Bonaventure University, The University of South. Hän on ollut myös useiden yliopistojen vierailevana professorina: Suny University, Yale University, Sorbonne. Vuodesta 1979 hän on ollut professorina Boston Collegen teologisessa tiedekunnassa ja toimii siellä keskiajan filosofian ja teologian instituutin johtajana.

Professori Brownin erityisalana on keskiajan filosofia ja teologia, erityisesti 1200- ja 1300-luku, miltä alalta hänellä on laaja ja arvostettu tuotanto. Hän on myös tunnettu keskiajan filosofisten ja teologisten käsikirjoitusten kriittisten laitosten editorina (mm. William Ockham, Richard Fishacre).

Professori Walter Dietrich, Vanhan testamentin tutkimus (Universität Bern, Sveitsi)

Walter Dietrich (s. 1944) on toiminut vuodesta 1986 lähtien Bernin yliopiston Vanhan testamentin professorina ja kuuluu aikamme tunnetuimpiin ja tuotteliaimpiin Vanhan testamentin tutkijoihin. Vuonna 1972 ilmestyneellä väitöskirjallaan "Prophetie und Geschichte" hän pystytti keskeisen tukipilarin ns. Göttingenin koulukunnan redaktioteorialle, jota muun muassa monet suomalaiset tutkijat ovat myöhemmin hyödyntäneet ja kehittäneet. Dietrichin tutkimustyö liikkuu laajalti useilla Vanhan testamentin perusaloilla; hän on julkaissut yksin tai yhdessä jonkun muun tutkijan kanssa yhteensä kahdeksan monografiaa sekä toimittänut lukuisia laajoja kooomateoksia.

Akateemikko Juha Leiviskä, arkkitehtuuri

Juha Leivistä (s. 1936) on yksi tunnetuimmista julkisten rakennusten suunnittelijoista tällä hetkellä maassamme. Hän on suunnitellut myös ulkomaille ja hänen töitään on ollut esillä lukuisissa kansainvälisissä näyttelyissä.

Huomattavan osan hänen tuotannostaan käsittävät hienovaraisesti toteutetut kirkkojen ja seurakuntakeskusten suunnittelu- tai entistämiskohteet. Tärkeimpinä voidaan mainita seuraavat: Lemin kirkon restaurointi 67-69, Nakkilan seurakuntatalo 68-70, Puolivälikankaan (Oulu) kirkko ja seurakuntakeskus 71-75, Nokian seurakuntakeskus 75-76, Myyrmäen kirkko ja seurakuntakeskus 80-84, Kirkkonummen seurakuntakeskus 81-84, Männistön kirkko (Kuopio) 86-92, Harjun siunauskappelin (Mikkeli) restaurointi ja lisärakennuksen rakentaminen, Pakilan kirkko (Helsinki) 97-2002 sekä Saksalaisen kirkon ja seurakuntatalon korjaus ja laajennus 98-2001.

Professori Fritz Oser, kasvatuspsykologia (Université de Freibourg Suisse, Sveitsi)

Professori Fritz Oser (s. 1937) on pedagogiikan ja psykologian professori Fribourgin yliopistossa Sveitsissä. Hän on toiminut vierailevana tutkijana useissa tutkimusyksiköissä: Hebrew University of Jerusalem, Max-Planck-Institute for Human Develpment and Education (Berlin), Monash University (Australia).

Oser on tunnettu tutkimuksistaan uskontopsykologian ja moraalisen kehityksen aloilla. Oser on julkaissut laajalti sekä saksaksi että englanniksi ja tuntee molempien kielialueiden tutkimuskentän käytännöllisessä teologiassa.

Professori emeritus Heikki Palva, islamilainen kulttuuri (Helsingin yliopisto)

Heikki Palva (s. 1935) jäi vuonna 1999 eläkkeelle Helsingin yliopiston Arabian kielen ja islamilaisen kulttuurin professorin virasta, jossa hän oli toiminut vuodesta 1982 asti. Tätä ennen Palva toimi Göteborgin yliopistossa arabian kielen, erityisesti nykyarabian professorina vuosina 1970-1982.

Palva on itämaiden tutkimuksen alalla kansainvälisesti arvostettu tutkija, jolla on useita ansioita myös oman tieteenalansa ulkopuolella. Hän on toiminut teologisessa tiedekunnassa vuosina 1963-1969 eksegetiikan assistenttina ja tuntiopettajan sekä ansioitunut pitkäaikaisena raamatunkäännöskomitean jäsenenä (1983-1990). Palvan luottamustehtävistä mainittakoon mm. toiminta suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkomaalaistyössa ja Suomen Jerusalemin (sittemmin Lähi-idän) Instituutin hallituksen puheenjohtajana. Palva on aktiivisella yhteiskunnallisella osallistumisellaan mitä erilaisimmilla forumeilla auttanut hälventämään ennakkoluuloja ja myötävaikuttanut arabialaisen kulttuurin ja islamin ymmärtämyksen lisääntymiseen ja näin ollen osaltaan edistänyt suvaitsevaisuutta ja uskontojen välistä dialogia.


Kirjastonhoitaja Anna Perälä
, kirjahistoria (Helsingin yliopisto)

VTM Anna Perälä on toiminut Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liiton (KATL, nykyinen Tieteentekijöiden liitto) toiminnanjohtajana 1976-1991, Helsingin yliopiston kirjaston tutkijana 1991-2000 sekä Svenska litteratursällskapet i Finlandin erikoistutkijana 2000-2004, ja kirjastonhoitajana syyskuusta 2004 alkaen.

Perälä on kirjahistorioitsija, jonka pääteos Suomen typografinen atlas 1642-1827 I-II on alallaan ainutlaatuinen, sillä vastaavaa kattavaa tutkimusta ei ole tehty minkään muun maan kirjapainoista. Maailman antikvaaristen kirjakauppiaiden kattojärjestö The International League of Antiquarian Booksellers antoi sille tunnustuspalkintonsa 2002. Monografiateos Tiedon ja taidon kuvat ilmestyi vuoden 2003 lopulla. Perälällä on myös laaja kirjahistoriallinen artikkelituotanto.

 

Professori Michael Pye, uskontotiede (Philipps-Universität Marburg, Saksa)

Michael Pye (s. 1939) on uskontotieteiden professori Marburgin
yliopistossa Saksassa. Hän on toiminut myös uskontotieteen professorina Lancasterin yliopistossa. Kansainvälisen uskontohistoriallisen seuran (International Association for the History of Religion) johtajana Pye toimi vuosina 1995-2000. Pyen erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat itäaasialainen buddhalaisuus ja Japanin nykyuskonnot ja hän toimii parhaillaan vierailevana professorina Otanin yliopistossa Kyotossa Japanissa.

Kiinan kristillisen neuvoston presidentti Cao Shengjie

Shanghailainen Rev. Cao Shengjie (s. 1931) toimii Kiinan kristillisen neuvoston presidenttinä. Hän on ensimmäinen nainen Kiinan protestanttisen kirkon korkeimmassa virassa. Cao Shengjie on toiminut myös Kiinan yhteiskuntatieteellisen akatemian Shanghain osaston uskonnontutkimusinstituutin tutkijana 1979-1986 sekä Kiinan kristillisen neuvoston varapresidenttinä 1991-2002.

Cao Shengjiella on ollut merkittävä rooli kiinalaisen kristillisyyden muotoutumisessa viime vuosikymmeninä. Hän toimitti 1980 -luvulla Kiinan protestanttiselle kirkolle uuden virsikirjan, jonka virsistä neljäsosa on aitoja kiinalaisia melodioita. Cao Shengjie on ollut aktiivisesti mukana viimeisen viiden vuoden aikana Kiinan protestanttisessa kirkossa käynnistyneessä ns. teologisen uudelleenrakentamisen ohjelmassa, jonka tavoitteena on pyrkiä avartamaan kiinalaisille protestanteille ominaista evankelikaalis-konservatiivista ajattelutapaa ja spiritualiteettia, joka nädään paljolti länsimaisen konservatiivisen lähetystyön yhä vaikuttavana jäänteenä. Tavoitteena on ennen muuta luomisteologian, trinitaarisen teologian ja etiikan painotuksen kautta laajentaa kapeaa ja eksklusivistista liiaksi yksilön pelastusta korostavaa linjaa. Cao Shengjie on myös pyrkinyt tuomaan naisnäkökulman kiinalaiseen teologiaan ja kirkolliseen elämään ja korostanut naisten panoksen lisäämistä kirkon vastuullisissa tehtävissä.

Rev. Cao Shengjiellä on myös huomattavia luottamustehtäviä kiinalaisessa yhteiskunnassa. Tärkein niistä on jäsenyys Kiinan kansan poliittisen neuvoa-antavan konferenssin eksekutiivikomiteassa.

TOHTORIPROMOOTIOON KUTSUTUT RIEMUTOHTORIT:

TT Eira Paunu
Jyväskylän normaalilyseon yliopettaja (el.), teologian tohtori (1952)

TT Olavi Lähteenmäki
Turun opettajakorkeakoulun rehtori (el.), teologian tohtori (1955), professori

 

<< sivun alkuun