Seurakuntasääntö (1QSa) II,17-22 Suom. Mikko Tolonen

17 [Kun] he kokoontuvat yhteiseen [рöу]tään [tai juomaan uut]ta viiniä ja yhteinen pöytä on valmistettu 18 [ja] uusi viini on [sekoitettu] juotavaksi, ku[kaan ei saa ojentaa] kättään 19 uutisleipään ja [uuteen viiniin], jotka ovat papin edessä, sillä papin tulee siunata uutisleipä 20 ja uusi vii[ni ja ojentaa] kätensä leipään ensimmäisenä. Sen jäl[keen] Israelin messias ojentaa kätensä 21 leipään, ja [sen jälkeen] koko seurakuntayhteisö [siu]nаа (leivän ja viinin) kukin vuorollaan [arvojärjes]tyksessä. Tämän säädöksen mukaisesti heidän tulee tehdä 22 jokaisella [aterialla, jolle on kokoontunut vähintään kymmenen mi[estä].