Tervetuloa oppimaan latinaa teologisen tiedekunnan latinan kurssin nettiharjoitusten pariin! Alta löydät tällä hetkellä käytettävissä olevat harjoitukset kursseittain ryhmiteltynä.

Tuorein käyttäjäpalaute ja vastaus 28.5.19.

Lallin harjoitusten sisällysluettelo:

Latina I

Luento 3 1.-2. dekl. substantiivit: Yhdistä sana ja sen määritelmä
Luennot 4-6 Verbit: Persoonapäätteiden tunnistusharjoitus (aktiivin indikatiivin preesens)
Luennot 5-6 1.-2. dekl. substantiivit: Sijapäätteiden täydennystehtävä
Luento 7 3. dekl. substantiivit: Sijapäätteiden täydennystehtävä
Luento 8 3. dekl. substantiivit: Muodosta pyydetty muoto
Luento 9 Verbit: Imperatiiviharkka
Luento 9 Verbit: Preesensryhmän aikamuodot (aktiivin indikatiivi)
Luento 10 3. dekl. substantiivit: Yhdistä sana ja sen määritelmä
Luento 12 Verbit: Perfektiryhmän aikamuodot (aktiivin indikatiivi)
Luennot 16-17 Adjektiivit: Oikean muodon tunnistus
Kertaustehtäviä

1.–5. dekl. substantiivit: Taivutuspääteharjoitus dekalogista

Verbit: Kaikki aikamuodot (aktiivin indikatiivi)
Määrittelyharjoitus: Nuntii Latini -uutinen
Määrittelyharjoitus: Petronius: Satyricon 29-30,1
Sanaköyliö

Latina II

Luennot 3-4 Verbit: Tunnista aikamuoto, luku ja persoona (passiivin indikatiivin preesensryhmä)
Luento 7 Lukusanat
Luento 8 Verbit: Indikatiivi vai konjunktiivi? (aktiivin preesens)
Luennot 12-13 Verbit: Participium coniunctum -harjoitus
Luennot 14-15 Adjektiivien vertailu sekä adverbit
Kertaustehtäviä

Verbit: Konjunktiivin muodostus ja käyttö

Verbit: Aktiivi vai passiivi, mikä aikamuoto? (indikatiivi)
UUSI Verbit: Muistipeli Memorabilia
Määrittelyharjoitus: Johanneksen evankeliumi 4:25–34
Sijamuotojen käyttö
Sanaköyliö
Verbien teemat

Luettavaa: Laura Hirsto, Merja Alanne & Niko Huttunen: Klassiset kielet teologian opiskelijan haasteena yliopisto-opinnoissa (Yliopistopedagogiikka 1/2012)


Huom! Havainnot eri selainten toimivuudesta ovat tervetulleita. (Internet Explorer -ongelmista ks. tämä.) Käyttäjäpalaute on muutenkin Lallille tärkeää.


Lalli © 2014–19 Helsingin yliopisto. Tekijät: Outi Kaltio, Laura Nissin, Tuija Ainonen & Sami Yli-Karjanmaa. Lallin käyttö on sallitty yksityisiin opiskelutarkoituksiin. Sen kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty lukuunottamatta tekijänoikeuslain pykälissä 25 j ja 25 k mainittuja tapauksia.

Päivitetty 10.5.19