Tervetuloa teologisen tiedekunnan kieliportaaliin!

Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa on 2000-luvun alkuvuosista lähtien kehitetty Raamatun alkukielten ja sittemmin myös muiden teologeille hyödyllisten kielten opiskelua verkossa erilaisten interaktiivisten harjoitusten muodossa. Harjoituksissa opetellaan luennoilla ja oppimateriaaleissa käsiteltyjä asioita, mutta ne ovat vapaasti kenen tahansa kiinnostuneen käytettävissä.

Uuden testamentin kreikan palkittu oppimisympäristö Kαmu sisältää mm. kirjan Kiilunen–Hakola: Alfasta alkuun harjoitukset.
Raamatun heprean oppimisympäristö Hemmo.
Teologisen tiedekunnan latinan kurssin harjoitussivusto Lalli on oppimisympäristöjen uusin tulokas.
Koptin harjoitussivusto Kopterissa voit harjoitella koptin kirjaimistoa sekä prof. Antti Marjasen kirjan Johdatus koptin kieleen sanastoa.

Artikkeleita kieltenopiskelusta:

Timo Korkiakangas & Tuija Ainonen: Poikkitieteellistä synergiaa – kollegiaalinen ja opiskelijalähtöinen latinan tekstityöpaja (Yliopistopedagogiikka 2/2015)

Niko Huttunen: Työväline ja sivistystä: Pappi ja klassiset kielet (Crux 2/15, julkaistaan lehden luvalla)

Laura Hirsto, Merja Alanne & Niko Huttunen: Klassiset kielet teologian opiskelijan haasteena yliopisto-opinnoissa (Yliopistopedagogiikka 1/2012)