Hemmon pääsivulle


Verbijuurten tunnistaminen


Klikattuasi alla olevaa linkkiä saat eteesi näkymän, jossa kuuden mustalla merkityn verbijuuren päällä ja ympärillä leijuu 18 juurista johdettua verbimuotoa. Tehtäväsi on valita oikeat muodot oikeille juurille. Harjoitus koostuu kolmesta kuuden juuren satsista.

Teet sen klikkaamalla ensin jotain juurista. Sen jälkeen napsit leijuvista muodoista mielestäsi kyseisestä juuresta johdettuja muotoja. Voit milloin tahansa vaihtaa juurta.

Harjoituksessa on apua, jos osaat perfektin ja imperfektin taivutuksen. Joukossa on myös joitakin imperatiiveja (käskymuotoja) ja infinitiivejä.

Tunnetut ongelmat: muotojen leijuntaa säätelevässä ohjelmarutiinissa on jokin fiba, jonka vuoksi ohjelma jokin muoto saattaa lakata leijumasta (Internet Explorer antaa myös virheilmoituksen; klikkaa se pois). Voit jatkaa tunnistamista virheestä huolimatta.

1. juuret | 2. juuret | 3. juuret