Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
 

Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: arkeologian näkökulmia

Eksegetiikan laitos Teologinen tiedekunta

 

Työryhmä:

Dos. Raimo Hakola
Dos. Juha Pakkala
TM Sami Yli-Karjanmaa

Tuotanto:

Teologisen tiedekunnan virtuaalipaja & eksegetiikan laitos 2007

© Työryhmä

Synagogalaitoksen synty ja kehitys

Synagogalaitoksen alkuperästä tiedetään varsin vähän. Varhaisimmat maininnat synagogista ovat Egyptistä 200-luvulta eKr., mutta mitä sana alunperin tarkoitti? Milloin synagogista tuli leimallisesti uskonnollisia tiloja – ja kenen ehdoilla? Miksi Palestiinan 300- ja 400-lukujen synagogissa on astrologista symboliikkaa? Asiantuntijana dosentti Raimo Hakola. (20 min.)