Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
 

Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: arkeologian näkökulmia

Eksegetiikan laitos Teologinen tiedekunta

 

Työryhmä:

Dos. Raimo Hakola
Dos. Juha Pakkala
TM Sami Yli-Karjanmaa

Tuotanto:

Teologisen tiedekunnan virtuaalipaja & eksegetiikan laitos 2007

© Työryhmä

Israelilaisten maahantulo

Vanhassa testamentissa kerrotusta israelilaisten erämaavaelluksesta ei ole löydetty arkeologisia todisteita, ja tutkimuksessa onkin enemmän keskusteltu siitä, tulivatko israelilaiset ylipäänsä maahan sen ulkopuolelta. Suuri kysymys on, mikä oli israelilaisten ja kanaanilaisen kulttuurin suhde. Olivatko israelilaiset kanaanilaisia? Asiantuntijana dosentti Juha Pakkala. (10 min.)