Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
 

Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: arkeologian näkökulmia

Eksegetiikan laitos Teologinen tiedekunta

 

Työryhmä:

Dos. Raimo Hakola
Dos. Juha Pakkala
TM Sami Yli-Karjanmaa

Tuotanto:

Teologisen tiedekunnan virtuaalipaja & eksegetiikan laitos 2007

© Työryhmä

Hellenismi 

Mitä hellenismillä tarkoitetaan ja miten siihen suhtauduttiin Palestiinan juutalaisten keskuudessa? Miten hellenismi näkyy ajan juutalaisissa kirjoituksissa ja arkeologisissa jäänteissä? Miten suljettuja kulttuuripiirien väliset rajat olivat? Asiantuntijana dosentti Raimo Hakola. (19 min.)