The 20th Congress of IOSOT 1 - 6 August, 2010

Media

Ms. Jutta Jokiranta, DTh
Congress Secretary
P.O. Box 4
FI−00014 University of Helsinki
E-mail: iosot-2010 AT helsinki.fi
phone: +358 9 191 24348

IOSOT:n puhujien henkilökuvia

calendarTältä sivulta löytyy IOSOT:n pääpuhujien haastatteluja. Keitä nämä tutkijat ovat? Miten he ovat päätyneet omalle alalleen? Miksi heidän esitelmänsä kannattaisi kuunnella?

Henkilökuvassa Angelika Berlejung (English version here)

Angelika Berlejung pitää kongressin ensimmäisen pääesitelmän assyrialaisten politiikasta lännessä. Hän kysyy, oliko länsi assyrialaisille yhdentekevä vai tärkeä siirtomaa vai kenties kehityskohde ( "The Assyrians in the West: Indifference, Colonialism or Development Policy?"). Berlejung lupaa, että esitelmä tulee sisältämään muutamia yllätyksiä. Ja mikä tärkeintä, jotkin tutkimusta jo pitkään vaivanneista virheistä tulevat lopullisesti oikaistuiksi.

Berlejung on professorina Leipzigin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hänen virkansa alana on Muinaisen Israelin ja sen naapurikulttuurien historia ja uskonnonhistoria. Berlejungilla on erityisprofessuuri myös etelä-afrikkalaisen Stellenboschin yliopistossa ja hän toimii yhtenä Qubur al-Walaydahin kaivausten johtajista Israelissa.

Berlejung päätyi opiskelemaan Vanhaa testamenttia, sillä hän halusi oppia mahdollisimman monia muinaisia, "kuolleita" kieliä, joita tällä alalla riittää. Näiden kielien opiskelua Berlejung pitää hauskana ja hyödyllisenäkin, olivatpa ne kuinka kuolleita tahansa.

Tutkijana Berlejungin vahvuus on Vanhan testamentin, tai laajemmin sanottuna muinaisen Lähi-idän tutkimuksen ja assyrologian yhdistämisessä. Se on vaatinut paljon työtä mutta osoittautunut antoisaksi ja hedelmälliseksi yhdistelmäksi.

Vuonna 1961 syntynyt Berlejungin mukaan kulttuurisen antropologian merkitys tutkimuksessa on kasvanut hänen uransa aikana. Enää tutkimuksen keskiössä ei ole ainoastaan Israel etnisenä kategoriana. Berlejung pitää tärkeänä, että Vanhan testamentin tutkimus säilyttää tämän saavutetun laaja-alaisuuden tulevaisuudessakin. Vaikka tutkimusta Palestiinan, Egyptin. Filistean, Foinikian, Syyrian ja Mesopotamian kulttuurien ja uskontojen välisestä dynamiikasta on jo tehty, alalla riittää vielä paljon tutkittavaa. (Marketta Liljeström)