Ihminen ja yhteisö Uuden testamentin maailmassa

Homoerotiikka Yhteystiedot

Sivuston vastaava toimittaja:

yliopistonlehtori Risto Uro
Eksegetiikan laitos
PL 33 (Aleksanterinkatu 7)
00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti:
risto.uro ät helsinki.fi

Risto Uron Blogi

Toimituskunta 2010: Risto Uro, Kaisa-Maria Pihlava ja Kirsi Siitonen


Sivuston aikaisempien versioiden toteuttamiseen ovat osallistuneet Petri Merenlahden johtama oppimisen kehittämisprojekti sekä Reetta Korpela, Ulla Tervahauta ja Jarkko Uro. Kuvan on piirtänyt Raine Körkkö.

Homoerotiikka Raamatun maailmassa
(Martti Nissinen)

Yhteiskunnallinen hierarkia heijastui paitsi miehen ja naisen myös samaa sukupuolta olevien välisissä eroottisissa suhteissa. Raamatun maailmassa samaa sukupuolta olevien ihmisten eroottiset suhteet tulkittiin toisin kuin omana aikanamme. Modernin länsimaisen lääketieteen ja psykologian kehittämää, yksilölliseen suuntautumiseen viittaavaa termiä "homoseksuaalisuus" ei vielä tunnettu. Homoeroottisia suhteita arvosteltiin sen mukaan, miten ne toteuttivat yhteisön hyväksymiä roolimalleja rakenteita.

Toisin kuin nykykeskustelussa, yksilöllinen seksuaali-identiteetti ja sen toteuttaminen eivät nouse antiikin lähteissä esiin. Samoin kiinteät ja tasapuoliset, molemminpuoliseen rakkauteen perustuvat parisuhteet samaa sukupuolta olevien kesken jäävät pimentoon.

Uuden testamentin syntymaailmassa suhtautuminen miesten väliseen homoerotiikkaan vaihteli. Jotkut filosofit pitivät nimenomaan homoeroottista suhdetta miehekkäänä ja naisten kanssa seurustelua veltostuttavana. Toiset, esim. Plutarkhos, arvostivat heteroseksuaalista avioliittoa ja pitivät miehen passiivista roolia moraalittomana ja luonnonvastaisena.