Ihminen ja yhteisö Uuden testamentin maailmassa

Yhteystiedot

Sivuston vastaava toimittaja:

yliopistonlehtori Risto Uro
Eksegetiikan laitos
PL 33 (Aleksanterinkatu 7)
00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti:
risto.uro ät helsinki.fi

Risto Uron Blogi

Toimituskunta 2010: Risto Uro, Kaisa-Maria Pihlava ja Kirsi Siitonen


Sivuston aikaisempien versioiden toteuttamiseen ovat osallistuneet Petri Merenlahden johtama oppimisen kehittämisprojekti sekä Reetta Korpela, Ulla Tervahauta ja Jarkko Uro. Kuvan on piirtänyt Raine Körkkö.

Tutustu Uuden testamentin sosiaaliseen maailmaan

Tehostekuva Roomalainen hautareliefi 75-50 eKr. Kuva: Raimo Hakola

Tämän verkkojulkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään sitä sosiaalista todellisuutta, jonka keskellä Uuden testamentin tekstit ovat syntyneet. Se valottaa Uuden testamentin ajan sosiaalisia instituutioita, arvoja ja käyttäytymistä. Sivuilta löytyy tietoa mm. antiikin ajan yhteiskunnista, perheistä, avioliittomalleista, seksuaalisista normeista ja uskomuksista sekä orjuudesta. Julkaisuun on myös koottu aihepiiriä valaisevia katkelmia antiikin kirjoittajilta ja Uudesta testamentista sekä perhetutkimuksen bibliografia.

Julkaisu on toimitettu Helsingin yliopiston eksegetiikan osaston opettajien ja tohtorikoulutettavien kirjoittamasta oppimateriaalista ja muusta aineistosta. Ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 2001 (toim. Risto Uro & Ulla Tervahauta). Nyt verkossa oleva versio on kolmas. Tämän version on tuottanut prof. Antti Marjasen johtama tutkimusprojekti ”Sukupuoli, sosiaaliset roolit ja ammatit varhaiskristillisyydessä”.