Ohjeita sivuston käyttäjälle

Ohjeita
Pietarin talon kartta

Ohjeita sivuston käyttäjälle

EMO tällä hetkellä hieman yli neljäkymmentä artikkelia eksegetiikan keskeisiltä osa-alueilta. Vaikka materiaali on vielä osittain kehittämisvaiheessa, se voi toivottavasti jo nykyisellään palvella eksegetiikan opiskelijoita sekä kaikkia eksegetiikasta kiinnostuneita. Mukana on artikkeleita noin kolmeltakymmeneltä eri kirjoittajalta, jotka ovat eksegetiikan opettajia ja tutkijoita yliopistoissa, dosentteja sekä tohtoriopiskelijoita. Lista kaikista artikkeleista ja kirjoittajista aakkosjärjestyksessä löytyy sivuston oikeasta palkista silloin, kun liikutaan sivuston I ja II tasoilla (ks. alla).

Vaikka materiaalia on jo runsaasti saatavilla, sivustoilla on edelleen myös paljon tyhjiä kohtia ja linkkejä, jotka eivät aukea. Jos hakemistossa oleva sivu ei aukea, tämä johtuu todennäköisimmin siitä, että kyseinen teksti ei ole vielä saatavilla. Myös artikkeleissa olevat sivuston sisäiset linkit ovat osittain kytkemättä.


Materiaaliin viittaaminen

Artikkelikohtaiset www-osoitteet tulevat näkyviin selaimeen. Kaikkiin varsinaisiin artikkeleihin on merkitty kirjoittajat, joten niihin voi viitata kirjoittajan nimellä. Toimittajatiedot käyvät ilmi etusivulta.


EMOn sisältö pääpiirteissään

Emon keskeisin sisältö käy ilmi ylimmän hakemistotason pääotsikoista:

Kaksi ensimmäistä aihealuetta sisältävät taustatietoa ja ohjeita:
1) Etusivu sisältää perustietoa siitä, mitä eksegetiikka ja eksegetiikan menetelmät ovat ja kenelle EMO on tarkoitettu.
2) Ohjeita sivuston käyttäjälle (tämä osio) kuvailee hakemistorakenne, kirjoittajia sekä antaa käytännön ohjeita materiaalin käyttämiseksi.

Varsinaisia sisältöalueita sivustolla on kolme:
3) Tutkimuksen lähtökohtia -osiossa luodaan yleiskatsaus tutkimuskohteena olevaan materiaaliin ja jokaiselle raamatunkäyttäjälle tärkeisiin peruskysymyksiin.
4) Eksegeettisiä lähestymistapoja -osio on EMOn ydin. Siinä annetaan kustakin lähestymistavasta (menetelmästä) perustietoa, syventävää tietoa, esimerkkejä, harjoitustehtäviä sekä tutkimuskirjallisuutta.
5) Erityiskysymyksiä -osiossa esitellään tutkimuksen erityisongelmia sekä tuloksia Useimmat erityiskysymykset liittyvät johonkin Helsingin yliopiston eksegetiikan tutkimusprojektiin, joten niiden avulla voi muodostaa kuvan siitä, mihin kysymyksiin Helsingin yliopiston eksegetiikan tutkimuksessa on erikoistuttu.


Hakemistorakenne on kolmitasoinen

I TASO
Ensimmäisellä tasolla ovat viisi edellä kuvattua aihealuetta, jotka näkyvät jatkuvasti yläpalkissa: Etusivu, Ohjeita sivuston käyttäjälle, Tutkimuksen lähtökohtia, Eksegeettisiä lähestymistapoja, Erityiskysymyksiä.

II TASO
Toinen taso avautuu klikkaamalla ensimmäisen tason palkkia, jolloin toisen tason violetit palkit aukeavat ykköstason alle. Valittu kakkostason alue muuttuu valkoiseksi ja se tulee myös näkyviin vasemman palstan hakemistoon. HUOM! Etusivulla ja Ohjeita sivuston käyttäjälle -osioissa ei ole kakkostasoa.

III TASO
Kolmostason hakemisto näkyy vasemman palstalla alleviivauksin: nämä ovat yksittäisiä artikkeleita. Kustakin artikkelista aukeaa lisäksi sisällysluettelo. Tekstin avainkäsitteissä on linkkejä toisiin artikkeleihin, milloin niissä on käsitelty ko. käsitteitä (yleensä vain käsitteen ensimmäinen esiintymä on linkitetty). III tasolla ei oikeassa reunassa näy linkkejä artikkeleihin, kirjoittajiin ja oppimisympäristöihin; ne saa näkyviin klikkaamalla jotain I-tason linkkiä.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan materiaalin kokonaisrakennetta sekä suunniteltuja teemoja koskevaa palautetta sekä kehittämisideoita. Oikolukua ja teknistä yhdenmukaistamista hoidetaan yhteistyössä artikkelien kirjoittajien kanssa, joten pienistä virheistä ei kannata välttämättä raportoida tässä vaiheessa.

Palautteen ja kehittämisideat voi lähettää Petri Luomaselle (petri.luomanen@helsinki.fi) Joka sivun alareunassa toistuvaa Palaute-linkkiä ei kannata käyttää.

Hakemisto

Oppimisympäristöt: