Taulukko Apostolien tekojen puheistaTakaisin artikkeliin

Puhe Paikka Puhuja Yleisö Keskeinen sisältö
1:4–8 Jerusalem Jeesus Apostolit Lupaus Pyhästä Hengestä
1:16–22 Jerusalem Pietari Opetuslapset Apostolin vaali
2:14–40 Jerusalem Pietari Juutalaiset ja
jumalaapelkäävät
Pyhän Hengen vuodattaminen
3:11–26 Jerusalemin Temppeli Pietari Juutalaiset Parantaminen Jeesuksen kautta
4:8–12 Jerusalem Pietari Suuri neuvosto Pietarin apologia: Parantaminen Jeesuksen kautta
5:29–32 Jerusalem Pietari ja muut apostolit Suuri neuvosto Apostolit Jeesuksen ylösnousemuksen todistajina
5:35–39 Jerusalem Gamaliel Suuri neuvosto Opetuslapsien tuomitsematta jättäminen
6:2–4 Jerusalem Kaksitoista apostolia Opetuslapset Seitsemän palvelijan valinta
7:2–53 Jerusalem Stefanos Suuri neuvosto Israelin historia
10:34–43 Corneliuksen koti Pietari Pakanat Evankeliumin julistaminen pakanoille
11:5–17 Jerusalem Pietari ”Ympärileikatut” Selvitys evankeliumin
julistamisesta pakanoille
13:16–41 Pisidian Antiokia Paavali Juutalaiset ja
jumalaapelkäävät
Jeesuksen ylösnousemus
kirjoitusten täyttymyksenä
14:14–17 Lystra Paavali ja Barnabas Pakanat Kääntymys pois epäjumalainpalveluksesta elävän Jumalan puoleen
15: 6–11 Jerusalem Pietari Apostolit ja vanhimmat Jerusalemin kokous: Pakanat ja Mooseksen laki
15:13–21 Jerusalem Jaakob Apostolit ja vanhimmat Jerusalemin kokous:
Pakanat ja Mooseksen laki
17:22–31 Ateenan Areiopagi Paavali Pakanat Kääntymys pois epäjumalainpalveluksesta elävän Jumalan puoleen
18:14–15 Korintti Akhaian käskynhaltija Gallio Juutalaiset Tuomionantamisesta kieltäytyminen
19:25–27 Efesos Hopeaseppä Demetrios Hopeasepät Suunnitelma ammatin suojelemiseksi
19:35–40 Efesos Efesoksen kaupungin sihteeri Efesolaiset Mellakan hillitseminen
20:16–35 Miletos Paavali Efesoksen seurakunnan vanhimmat Paavalin jäähyväiset
22:1–21 Jerusalem Paavali Juutalaiset Paavalin apologia: henkilöhistoria seurakunnan vainoajasta evankeliumin julistajaksi
23:1–6 Jerusalem Paavali Suuri neuvosto Paavalin apologia: vastakkainasettelu fariseusten ja saddukeusten välillä
24:2–8 Kesarea Asianajaja Tertullus Maaherra Felix Paavalin syyttäminen
24:10–21 Kesarea Paavali Maaherra Felix Paavalin apologia: ylösnousemususkon yhdenmukaisuus kirjoitusten kanssa
25:24–27 Kesarea Maaherra Festus Kuningas Agrippa Paavalin lähettäminen keisarin eteen
26:2–23 Kesarea Paavali Kuningas Agrippa Paavalin apologia: henkilöhistoria ja ylösnousemususkon puolustus
27:21–26 Laivamatkalla Roomaan Paavali Matkatoverit Rohkaisu
28:17–20 Rooma Paavali Juutalaiset Paavalin vaiheet vankeudessa
28:25–28 Rooma Paavali Juutalaiset Tuomionjulistus juutalaisille


Takaisin artikkeliin