Yleinen teologia: Uskontotiede
PerusteetHistoriaaErityisalojaArtikkelit

 

Uskontopsykologia

4.2.2. Psykoseksuaaliset kehitysvaiheet

Kun paini primaariprosessin ja Egon välillä on käynnistynyt, alkaa lapsen psykoseksuaalinen kehitys. Ihminen kehittyy lapsuudessaan neljän erilaisen psykoseksuaalisen vaiheen läpi, jotka ovat oraalinen, anaalinen ja fallinen vaihe sekä lopulta genitaalivaihe.

Oraalivaihe
Oraalisessa vaiheessa suu on pääasiallinen erogeeninen vyöhyke. Freud vertasi rintaruokinnan jälkeen tyytyväisenä nukahtavaa lasta ja sukupuoliyhdynnän jälkeen tyytyväisenä nukahtavaa aikuista toisiinsa. Oraalisen vaiheen laiminlyönnit saattavat pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että ihminen on epäileväinen ja ajattelee aina kaikesta pahinta mahdollista. Oraalinen vaihe jättää jälkensä ihmiselle kehittyvään perusluottamukseen, joka tietysti heijastuu myös aikuisen uskonnollisuudessa.

Anaalivaihe
Sadistis-Anaalisessa vaiheessa ulostaminen ja ulosteet ovat sekä mielihyvän ja yhteistyön että kivun ja kapinan välineitä. Lapsi tekee yhteistyötä ympäristön kanssa kakkimalla. Ulosteita ei nähdä vastenmielisinä, vaan mielenkiintoisina oman ruumiin ekstensioina. Lapsen kokemus siitä, miten näihin hänen "lahjoittamiinsa" tuotteisiin suhtaudutaan, jättää myös jälkensä persoonaan. Freud näki esimerkiksi ylisiisteyden merkkinä siitä, että lapsi on kokenut vanhempien inhoavan hänen ulosteitaan. Anaalisella vaiheella ei ole Freudin näkemyksessä mitään erityisiä vaikutuksia aikuisiän uskonnollisuuteen. Ulosteet ja niiden tuottamiseen liittyvä itsekontrollin kokemus on myös pätevyyttä, eräänlainen voiman kokemus lapselle.

Fallinen vaihe
Fallisessa vaiheessa (3-4 vuotta) iskee oidipuskompleksi, jossa lapsi haluaisi äitinsä (jos on poika) puolisokseen. Samalla lapsi kokee raivoa ja vihaa kilpailijoita, tässä tapauksessa isää kohtaan. Toisaalta lapsi haluaisi raivata isän tieltään, mutta toisaalta myös ihailee ja rakastaa isää. Suhteeseen voidaan haluta myös samaa sukupuolta olevan vanhemman kanssa, eikä ole harvinaista, että pois raivaamisen/haluamisen kaksoisasennetta koetaan molempiin vanhempiin yhtä aikaa (Brenner 1973, 106.) Tytön oidipaalivaiheen kriisiä nimitetään joskus elektrakompleksiksi.

Ristiriitaisten eroottisten tunteidensa takia lapsi pelkää vaistomaisesti rangaistusta eli kastraatiota, sukuelintensä menettämistä. Tyttö kokee kastraation jälkeistä häpeää ja kateutta, ikään kuin häntä olisi jo rangaistu luvattomista haluista (peniskateus).

Jossain vaiheessa Ego ja kastraation pelko yhdessä lannistavat oidipaalisen halun, ja lapsi vaihtaa pois raivaamisen tarpeen ja kateuden samaistumiseen. Lapsi samaistuu toiseen vanhemmista sekä vanhempien arvoihin ja arvostuksiin. Lapsi sisäistää vanhempien asenteet, ja tästä sisäistyksestä muodostuu persoonan kolmas peluri: superego.

Kaavio 5: Persoonan tasot

Persoonan tasot

Kun oidipuskompleksi taukoaa, lapset menevät toviksi latenssivaiheeseen. Latenssivaiheen jälkeen koittaa genitaalivaihe, joka on kypsän ja aikuisen ihmisen seksuaalisuuden vaihe, sikäli että kaikki kehitys on mennyt mutkitta aiemmissa vaiheissa... ja Freudin teorian mukaan näin harvemmin pääsee käymään. Useimmiten ihmisen psyyke prosessoi koko elämän ajan erilaisia traumoja ja neurooseja. Uskonto ja uskonnollinen kokemisen alue ovat eräät tärkeimmistä neuroosien kentistä.

edellinen   seuraava sivu

 

Uskontotieteen etusivulle Koko kurssin aloitussivulle