Yleinen teologia: Uskontotiede
PerusteetHistoriaaErityisalojaArtikkelit

 

Uskontopsykologia

5.3. Analyyttisen psykologian näkemys psyyken rakenteesta

Ego
Ego on välitön, tietoinen mieli. Kaikki tietoinen pohdinta ja itsereflektio tapahtuu mielen hallituimmassa pintakerroksessa, joka on Jungin mukaan todella ohut. Tietoisuus ja tietoinen mieli on tietoisuutta itsestä, kyky sanoa "minä olen olemassa" ja edelleen määritellä itseään jollain tavalla. Ego on tietoisen persoonan keskipiste.

Henkilökohtainen alitajunta
Tämä on alitajunnan ensimmäinen kerros, heti tietoisen egon alla vaikuttava mielen osa. Täällä asustavat henkilökohtaiset kompleksit. Kompleksit ovat monimutkaisia tunnevyyhtejä, jotka ovat jääneet "päälle" jonkin traumaattisen kokemuksen seurauksena. Jungin käsitys alitajunnan pintakerroksesta vastaa pitkälti Freudin käsitystä alitajunnasta.

Kollektiivinen alitajunta
Koko evoluution ajan kasaantunut kollektiivinen kokemus elelee täällä. Kollektiivisessa alitajunnassa on aineksia, jotka periytyvät todella kaukaa, esi-inhimillisistä kehitysvaiheista saakka. Arkkityypit eivät ole muistoja, vaan muotoja ilman sisältöä, malleja, joihin asioita sijoitetaan. Arkkityypit ovat jaettuja malleja, jotka tekevät tietyn tyyppisen toiminnan ja ajattelun mahdolliseksi. Ne synnyttävät samanlaisia myyttisiä ideoita eri kulttuureissa ja ovat kaiken inhimillisen kokemuksellisuuden yhdistäviä tekijöitä. (Jung 1943, 48; 69.) Kaikkien kulttuurien taipumus luoda myyttisiä rakenteita on siis seurausta siitä, että kaikilla on samanlainen kehitystausta, ja kaikkien arkkityyppiset mallit, mielen sapluunat, ovat samanlaisia.

Persoona
Kompromissi todellisen yksilöllisyyden ja yhteiskunnan odotusten välillä, kuin näyttelijän maski. Persoonan avulla annamme itsestämme tietyn kuvan ympäröivälle maailmalle. Valitettavasti monet luulevat olevansa sitä, mitä muille esittävät. Tällöin Ego samaistuu persoonaan ja tulee hyvin haavoittuvaiseksi alitajunnan impulsseille.

Varjo
Persoonan kehittymätön ja eriytymätön puoli. Varjo koostuu kaikista sellaisista taipumuksista ja piirteistä, joita henkilö itse pitää vastenmielisinä tai heikkoina itsessään. Se sisältää myös eläimelliset seksuaaliset taipumukset. Mitä vähemmän henkilö on tietoinen omasta varjostaan, sitä mustempi ja tiiviimpi se Jungin mukaan on. Varjon eristäminen tietoisuudesta johtaa siihen, että siitä tulee ulkoinen demoni. Omat negatiiviset piirteet (oma varjo) projisoidaan ulos ja nähdään muissa henkilöissä tai ryhmissä. Paholainen, käärme ja perisyntioppi ovat kaikki varjo-arkkityypin representaatioita. Persoonallisen kehityksen ensimmäinen askel on Varjon tunnistaminen ja integroiminen persoonan kokonaisuuteen.

Anima ja Animus
Kun varjo on integroitunut persoonaan, seuraava ongelma on henkilön anima (mies) tai animus (nainen), joka on persoonan tai sisäisen asenteen oma arkkityyppi. Arkkityyppinen nainen on miehessä ja päin vastoin. Se koostuu kolmesta tärkeästä lähteestä: Peritystä käsityksestä, omasta sisäisestä naiseudesta ja omasta kokemuksesta suhteessa naiseen.

Psyyken päämäärä on iserealisaatio, individuaatioprosessi, jossa tullaan itseksi.

edellinen seuraava sivu

 

Uskontotieteen etusivulle Koko kurssin aloitussivulle