Yleinen teologia: Uskontotiede
PerusteetHistoriaaErityisalojaArtikkelit
 
Tulostusversiot

 

ERITYISALOJA

Johdannoksi

USKONTOPSYKOLOGIA
1.Uskontopsykologian esittely
    1.1. Juuret
    1.2. Uskontopsykologian kenttä
2. Yliluonnollisen kirjaimellisesti sisällyttävä uskontopsykologia
    2.1. Korrelationaalinen uskontopsykologia
        2.1.1 Francis Galton
        2.1. 2 Uskonnon korrelaatteja
    Esimerkki 1: Laupias Samarialainen
    Esimerkki 2: Uskonto ja ennakkoluulot sekä uskonto ja onnettomuus
3. Yliluonnollisen kirjaimellisesti kieltävä uskontopsykologia
    3.1. Behaviorismi ja uskonnon biologinen perusta
    3.2. George Vetterin ärsyke-reaktio -uskontoteoria
        3.2.1 Behavioristinen uskonnon määrittely
    Esimerkki: Skinnerin pulut ja Maierin rotat
    3.3. Ritualismi
4. Yliluonnollisen kieltävä, symbolistinen uskontopsykologia
    4.1. Sigmund Freud ja psykopatologia
    4.2. Psykoanalyyttinen teoria
        4.2.1. Psyyken kivulias kehitys
        4.2.2. Psykoseksuaaliset kehitysvaiheet
    4.3. Freudin uskontoteoria
    Esimerkki: Lääkärin kääntymys
    Esimerkki: Tuomarin harhat
    4.4. Uskonnon synty ja alkuperä
    4.5. Kali-jumalattaren synty objektisuhdeteorian mukaan
    4.6. Psykoanalyysi: Tauti vai parantaja?
5. Yliluonnollisen sisällyttävä symbolistinen uskontopsykologia
    5.1. Jung ja analyyttinen traditio
    5.2. Jungin analyyttinen psykologia
    5.3. Analyyttisen psykologian näkemys psyyken rakenteesta
    5.4. Uskonto
    Esimerkki: Pyhä Kolminaisuus individuaatioprosessin kuvana
6. Uskontopsykologia - monikasvoinen kenttä

USKONTOSOSIOLOGIA
1. Klassikot
    1.1. Auguste Comte
        1.1.1. Comten uskontoteoria
        1.1.2. Edistys vai tuho - välttämätön uskonto
    1.2. Emile Durkheim - Yhteisö ja Pyhä
    1.3. Max Weber - talous ja "Verstehen" -lähestymistapa
    Esimerkki: Protestantismi, hindulaisuus ja kapitalismi
    1.4. Klassinen uskontososiologia
2. Klassikoiden jälkeläiset; myöhempi uskontososiologia
    2.1. Talcott Parsons, uskonto integroituneena kokonaisuutena -makrososiologinen näkökulma
    2.2. Clifford Geertz - Vertaileva uskontososiologia - Sosioantropologinen näkökulma
    2.3. Robert Bellah -kansalaisuskonto
    2.4. Lahkot ja sekularisaatio: Bryan Wilsonin malli
3. Uskontososiologia: ihmisen ja yhteisön uskonnollisuuden tulkki

 

 

Uskontotieteen  etusivulle Koko kurssin aloitussivulle