Yleinen teologia
PerusteetHistoriaaErityisalojaArtikkelit

 

Uskonnon määrittelykysymys

2. Uskonnon määritelmä

'Uskonto' on ilmiö, jota on erityisen vaikea määritellä. Inhimillisellä kulttuurilla on taipumus versoa monimuotoiseksi ja mutkikkaaksi, ja määritelmien tekeminen ihmistieteissä on yleensäkin haastavaa.

Uskontotieteelliset uskonnon määritelmät on mahdollista ryhmitellä kolmeen eri luokkaan. Ne ovat määrittely yliluonnollisen kautta, määrittely pyhä/profaani -jaottelun kautta sekä määrittely perimmäisen huolenaiheen kautta.

2.1. Uskonnon määrittely yliluonnollisen kautta
2.2. Uskonnon määrittely pyhä/profaani -erottelun kautta
2.3. Uskonnon määrittely "perimmäisen huolenaiheen" kautta

 

edellinen

 


 

Uskontotieteen etusivulle Koko kurssin aloitussivulle