PerusteetHistoriaaErityisalojaArtikkelit
 
Tulostusversiot

 

Kirjoittaja TM Jussi Niemelä

YLEINEN TEOLOGIA / USKONTOTIEDE /

Uskontotiede on mielenkiintoinen, mutkikas ja omalaatuinen tieteenala. Teologisten oppiaineiden seassa uskontotiede on musta lammas; se ei liity ensisijaisesti kristillisen tradition historiaan tai nykypäivään, vaan tarkastelee kaikkia maailman uskonnollisia ilmiöitä. Tässä oppimateriaalissa ei niinkään paneuduta maailman uskonnollisiin traditioihin, suuriin maailmanuskontoihin. Sen sijaan tarkastellaan uskonnon tutkimusta tieteenä, erilaisia uskonnon tutkimuksen teoreettisia suuntauksia ja uskontoteorioita.

Oppimateriaali jakaantuu kolmeen pääasialliseen osioon, joihin pääsee yläreunan palkeista. Kaikissa osioissa on kahden tason materiaalia. "Lisätieto" -nimikkeen alla oleva teksti on vapaaehtoista: se voi syventää käsiteltävää teemaa tai tarjota erilaista taustatietoa. Neljäs osio koostuu kahdesta artikkelista, jotka molemmat käsittelevät hyvin ajankohtaisia ilmiöitä, joihin uskontotieteessä paneudutaan. Ensimmäinen käsittelee uskonnon ja luontokäsitysten suhdetta ja toinen naisia suurissa maailmanuskonnoissa.

Oppimateriaali kuuluu Helsingin yliopiston yleisen teologian 15 opintoviikon opintokokonaisuuden Uskontotieteen kurssiin. Kurssin oheiskirjallisuutena toimivasta kirjasta "Uskonnot maailmassa" (Hyry, K. & Pentikäinen, J. (toim.) 1999, WSOY.) saa hyvää tietoa maailmanuskonnoista. Oppimateriaali on kaikkien vapaasti luettavissa.

Osio I: Perusteet

Osio II: Historiaa

Osio III: Erityisaloja

Osio IV: Artikkelit

Yleinen teologia 15 ov -aloitussivuYleinen teologia 25 op - aloitussivulle. Linkki löytyy jokaisen sivun yläosan logosta.

© / Tekijätiedot

 

Uskontotieteen etusivulle Koko kurssin aloitussivulle