Vastaus vastaväitteeseen 2b.

Teologia on sittenkin oppia Jumalasta, koska muutkin kristillisen uskon kohdat kuin varsinainen Jumala-oppi puhuvat Jumalasta, vaikkakin epäsuorasti. Näin esim. Tuomas Akvinolainen, Summa theologiae: "Toiseen vastaväitteeseen on sanottava, että kaikkia muita pyhän opin kohtia [kuin varsinaista jumalaoppia] tarkastellaan Jumalaa koskevan opin alla, ei kuitenkaan siksi, että ne olisivat Jumalan osia, lajeja tai ominaisuuksia, vaan koska ne ovat jollakin tavalla suhteessa häneen." Esim. kirkko-oppi puhuu siitä miten Jumala toimii maailmassa (vrt. sitaatti Melanchthonilta vastaväitteessä 1a).

[ sulje ]