Tuomas Akvinolainen, Summa theologiae

"Tätä vastaan on sanottava, että tieteen kohde on se, josta tieteessä puhutaan. Tässä tieteessä puhutaan Jumalasta, ja sitähän kutsutaankin teologiaksi (lat. sacra doctrina) eli puheeksi Jumalasta, siis Jumala on tämän tieteen kohde."

Huomattakoon, että Tuomas Akvinolainen ei käytä tässä yhteydessä termiä 'teologia', vaan 'pyhä oppi' (lat. sacra doctrina); tämä siitäkin huolimatta, että kyseessä on juuri se tieteenala josta kyseinen teos "Teologian summa" (Summa theologiae) puhuu. Asian puolesta on siis koko ajan kyse teologiaksi kutsutusta tieteestä.

[ sulje ]