Yleinen teologia

 

3. Teologinen etiikka

Teologinen etiikka on systemaattisen teologian osa-alue, jossa käsitellään erityisesti uskontoon liittyviä eettisiä ongelmia. Osiossa tutustutaan joihinkin etiikan peruskäsitteisiin ja esitellään eräitä kristillisten kirkkojen piirissä esiintyneiden eettisten käsitysten erityispiirteitä.

Ks. Johdatus dogmatiikkaan ss. 257-258.

Kirjallisuutta
Heikki Kirjavainen: Moraali, motivaatio ja yhteiskunta. Johdatus eräisiin motivaatioteoreettisen sosiaalietiikan keskeisiin ongelmiin. Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki 1996.

Antti Raunio: Länsieurooppalaisten yhteiskuntien teologiset lähtökohdat; teoksessa Rahan teologia ja Euroopan kirkot (toim. Jaana Hallamaa). Atena, Jyväskylä 1999.

3.1. Etiikan peruskäsitteitä
3.2. Teologisen etiikan erityisluonne
3.3. Suurten läntisten kirkkokuntien etiikka
3.4. Roomalaiskatolinen ja luterilainen sosiaalietiikka

 

Systemaattisen teologian etusivulle Koko kurssin aloitussivulle