Yleinen teologia

 

2. Kristillisen opin pääkohdat

Johdatus dogmatiikkaan ss. 101-258

Osiossa esitellään kristinuskon oppihistoriaa sekä eri kirkkokuntien käsityksiä keskeisistä opeista kuten, kolminaisuusopista, luomisopista, kirkko-opista jne. Systemaattisen teologian sisäisessä jaottelussa nyt käsiteltävät teemat kuuluvat lähinnä dogmatiikan ja teologianhistorian alaan.

Kirjallisuutta

Pauli Annala, Antiikin teologinen perintö. Kristillisen platonismin viisi vuosisataa. Yliopistopaino, Helsinki 1993.

Tuomo Mannermaa, Kristillisen opin vaiheet. Dogmihistorian peruskurssi. Gaudeamus, Helsinki 1977.

Alister E. McGrath: Kristillisen uskon perusteet. Johdatus teologiaan. Kirjapaja, Helsinki 1996.

2.1. Jumala
2.2. Maailma ja ihminen
2.3. Kirkko

 

 

Systemaattisen teologian  etusivulle Koko kurssin aloitussivulle