Yleinen teologia

 

1. Johdanto

Johdatus dogmatiikkaan ss. 11-99 (Fundamentaaliteologian pääkohdat).

Tässä osiossa perehdytään eräisiin teemoihin, joiden käsittely luo pohjaa varsinaiselle kristillistä oppia koskevalle työskentelylle. Perinteisesti tätä systemaattisen teologian osaa on kutsuttu fundamentaaliteologiaksi (lat. fundamentum=perustus) tai dogmatiikan prolegomenaksi (=kreik. 'esipuhe'). Osion aluksi esitellään kristillisten oppien perusteluun liittyviä yleisiä näkököhtia, joiden valossa myöhemmissä osioissa tarkastellaan kristillisiä opinkäsityksiä. Tämän jälkeen käsitellään kysymystä teologian luonteesta ja sen suhteesta tieteellisyyteen. Muista fundamentaaliteologian alaan kuuluvista kysymyksistä ks. Johdatus dogmatiikkaan.

KirjallisuuttaKirjallisuutta
Alister E. McGrath: Kristillisen uskon perusteet. Johdatus teologiaan. Kirjapaja, Helsinki 1996.

1.1. Teologisen argumentaation luonne
1.2. "Mitä teologia on?" - esimerkki teologisesta argumentaatiosta
1.3. Usko ja tieto
1.4. Onko teologia tiedettä?

 

 

Systemaattisen teologian  etusivulle Koko kurssin aloitussivulle