Konstantinolainen käänne: kirkon voitto vai tappio?

Konstantinus Suuren aikaisen käänteen itse kokeneet kristityt näkivät kirkon asemassa tapahtuneen muutoksen Jumalan vastauksena heidän rukouksiinsa. Heidän mielestään Rooman valtakunnan muuttuminen kristinuskon vastustajasta sen tukijaksi voitiin selittää vain näin. Kirkon piirissä käänne on myöhemminkin yleensä nähty tähän tapaan.

Protestanttisten ns. vapaakirkkojen parissa käänne on 1500-luvulta lähtien nähty kirkon lankeemuksena. Tämän tulkinnan mukaan kirkko ei pystynyt vastustamaan maallisen vallan houkutusta, vaan liittoutui pakanallisen imperiumin kanssa. Tämän liiton seurauksena kirkko alkoi turmeltua ja sen usko vääristyä.

Molempia tulkintoja voi perustella. Kristinuskon kannalta katsottuna konstantinolaisen käänteen myönteinen puoli on ennen kaikkea siinä, että se avasi kristinuskolle tien roomalaisen maailman valtauskonnoksi ja sitä kautta todelliseksi maailmanuskonnoksi. Kielteinen puolikin on helppo nähdä: Kristinusko kietoutui yhteen vallan kanssa. Valta antoi kirkon sisäisille erimielisyyksille ennen kokemattomat ulottuvuudet. Pian alettiin ihmisiä surmata Kristuksen nimeen vedoten.

[ sulje ]