Koko kurssin  aloitussivulle Yleinen teologia

 

Kirjaesittely

Eino Murtorinne

Risti hakaristin varjossa. Saksan ja Pohjoismaiden kirkkojen suhteet Kolmannen valtakunnan aikana 1933 - 1940

Eino Murtorinteen kirjassa Risti hakaristin varjossa käsitellään Pohjoismaiden kirkkojen suhteita Saksan evankelisen kirkkoon Adolf Hitlerin valtaannoususta toisen maailmansodan ensimmäiseen vuoteen. Pohjolan luterilaisilla kirkoilla oli edelleen Kolmannen valtakunnan syntyessä vuonna 1933 perinteisen tiiviit yhteydet Saksan "äitikirkkoon". Uskonpuhdistuksen perillisen vähittäinen luisuminen yhä tiukemmin kansallissosialistien kontrolliin koettiinkin sen vuoksi Pohjoismaiden kirkoissa hyvin hämmentävänä. Kehitystä ei kuitenkaan jääty seuraamaan täysin passiivisena, vaan useat skandinaaviset kirkonjohtajat pyrkivät virallisilla ja epävirallisilla kannanotoillaan vaikuttamaan Saksan tilanteeseen. Teoksen loppupuolella kerrotaan myös Saksan kirkon suhtautumisesta Suomen talvisotaan. Kirkollisten tapahtumien kanssa rinnan kulkevat Kristalliyön ja toisen maailmansodan alun kaltaiset tapahtumat, joiden suora vaikutus myös kirkkojen välisiin suhteisiin on helposti nähtävissä.

Kirjan aihepiiriin liittyviä linkkejä

Toista maailmansotaa ja sitä ennakoinutta tilannetta käsittelevät perusteelliset englanninkieliset www-sivut (The History Place)

The United States Holocaust Memorial Museumin tuottamia sivuja

WSOY:n koulukanavan talvisota-sivut (Murtorinteen kirjan luvussa VII alaluku 4. Rauha ja Suomen asia eivät kiinnosta Berliiniä käsitellään Suomen talvisotaa.)

 

 

Kirkkohistorian etusivulle