etusivulle Yleinen teologia
1. JOHDANTO2.  JUUTALAISESTA LAHKOSTA ROOMALAISEN MAAILMAN VALTAUSKONNOKSI3. KRISTINUSKON PAINOPISTEEN SIIRTYMINEN LÄNSI-EUROOPPAAN4.  REFORMAATIO JA KATOLISEN KIRKON EKSPANSIO5.  KRISTINUSKO MODERNISSA MAAILMASSA

 

Kristinuskon leviäminen kolmannessa maailmassa

Protestanttinen lähetystyö alkoi 1700-luvun herätyskristillisistä piireistä. Vuosisadan lopulta lähtien se organisoitui lähetysseurojen puitteisiin. Ne toimivat ainakin muodollisesti kirkoista riippumattomina, keräsivät varoja, kouluttivat ja palkkasivat työntekijänsä sekä ohjasivat heidän toimintaansa lähetyskentillä. Katolisessa kirkossa lähetystyötä tekivät lähetysseurojen lisäksi eri sääntökuntiin kuuluvat munkit ja nunnat.

Eurooppalainen siirtomaavalta avasi monet aikaisemmin suljetut alueet kristinuskolle. Toisaalta siirtomaavalta myös hidasti lähetystyötä, koska monissa maissa kristinuskoa pidettiin vihattujen siirtomaaherrojen uskontona. Varsinkin Afrikassa siirtomaavalta hidasti paikallisen papiston kouluttamista, koska se piti sitä asemansa kannalta vaarallisena. Ennen ensimmäistä maailmansotaa lähetystyön tulokset jäivätkin varsin vähäisiksi. Afrikassa käänne tapahtui vasta 1900-luvulla. Nykyään kristinuskosta on jo tullut Saharan eteläpuolisen Afrikan valtauskonto. Tämä Afrikan kristillistyminen on 1900-luvun kirkkohistorian merkittävin tapahtumasarja. Sen sijaan islamilaisessa maailmassa lähetystyön tulokset ovat jääneet hyvin vähäisiksi. Itä-Aasiassa työ on tuottanut jonkin verran enemmän tulosta, ja moniin maihin on muodostunut pienehkö kristillinen vähemmistö. Voimakkaimmin kristinusko on levinnyt Etelä-Koreassa, missä noin neljännes väestöstä pitää itseään kristittyinä. Kommunistivallan aikana kovia kokeneiden Kiinan kirkkojen jäsenmäärä noussee muutamaan kymmeneen miljoonaan.

Kristinuskon kokonaisuudessa kolmannen maailman ääni kuuluu yhä voimakkaampana, ja kolmannen maailman kirkoista lähtöisin olevat teologiset virikkeet vaikuttavat myös teollisuusmaiden kirkkoihin. Hyvä esimerkki tästä on latinalaisen Amerikan katolisen kirkon piirissä syntynyt ns. vapautuksen teologia, jonka mukaan kirkko ei saa hengellistää väärällä tavalla sanomaansa, vaan sen on asetuttava köyhien ja sorrettujen ihmisten puolelle.

edellinen sivu   seuraava sivu

 

Kirkkohistorian etusivulle Koko kurssin aloitussivulle