etusivulle Yleinen teologia
1. JOHDANTO2.  JUUTALAISESTA LAHKOSTA ROOMALAISEN MAAILMAN VALTAUSKONNOKSI3. KRISTINUSKON PAINOPISTEEN SIIRTYMINEN LÄNSI-EUROOPPAAN4.  REFORMAATIO JA KATOLISEN KIRKON EKSPANSIO5.  KRISTINUSKO MODERNISSA MAAILMASSA

 

Kristinusko tämän hetken maailmassa

Lähetystyön tuloksena kristinuskosta on tullut ainoa maailmanuskonto, jolla on laajaa kannatusta kaikissa maanosissa (kts. Kartta 8). Vain Aasiassa kristittyjä on prosentuaalisesti vähän, mutta sielläkin on useita valtioita, joissa enemmistö on kristittyjä (Georgia, Armenia, Kypros, Filippiinit).

Kartta 8: Kristinusko vuonna 2000

Katolinen kirkko on viime vuosikymmeninä vahvistanut asemaansa merkittävimpänä kristillisenä yhteisönä. Nykyään siihen kuuluu yli miljardi jäsentä, noin 60 % kaikista kristityistä. Euroopassa katolinen kirkko on joillakin alueilla (esimerkiksi Tšekinmaalla) menettänyt 1900-luvun kuluessa kannatustaan, mutta kokonaisuutena säilyttänyt asemansa paremmin kuin protestanttiset kirkot. Lähetystyön ja väestönkasvun myötä katolisen kirkon painopiste on siirtymässä latinalaiseen Amerikkaan ja Afrikkaan. Yhdysvalloissa katolinen kirkko kasvaa etenkin latinalaisesta Amerikasta tulevien siirtolaisten ansiosta.

Protestanttisiin kirkkoihin kuuluu noin neljännes kaikista kristityistä. Protestanttisten kirkkojen vahvinta kannatusaluetta on Pohjois-Amerikka, jossa yli puolet väestöstä kuuluu niihin. Myös Australiassa, Ison valtameren alueella ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (varsinkin Englannin ja Saksan entisissä siirtomaissa) kannatus on voimakasta. Pohjoisessa Euroopassa on edelleen varsin selvä protestanttinen alue, vaikka protestanttiset kirkot eivät kaikkialla olekaan enää enemmistöasemassa.

Ortodoksisiin kirkkoihin kuuluu noin 10-15 % kristityistä. Niiden kannatusalueissa ei 1900-luvun kuluessa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

edellinen sivu    

 

Kirkkohistorian etusivulle Koko kurssin aloitussivulle