Yleinen teologia

 

Kirjoittaja TM Miia Moisio

Käytännöllinen teologia

Tämän opintojakson teksti pohjautuu prof. Markku Heikkilän ja TM Merja Olinin toimittamaan julkaisemattomaan opetusmateriaaliin "Teoria ja käytäntö uskonnollisen toiminnan tutkimukses-sa", TT Liisa Lampela-Kivistön artikkelikäsikirjoitukseen "Käytännöllinen teologia", internet -materiaaleihin, alan tutkijoiden tutkimuksistaan tekemiin referaatteihin ja alan kirjallisuuteen. Tekstin ohessa olevat tutkimusreferaatit on poimittu julkaisemattomasta kurssimateriaalista "Käytännöllisen teologian tutkimuksen esittelyä".

Kurssin tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee käytännöllisen teologian oppiaineet, on tutustunut alan tutkimukseen sekä ymmärtää käytännöllisen teologian tutkimuksen luonteen.

Tulostusversiot:

Tulostusversiot pdf-muodossa

Pdf-muotoisten dokumenttien lukemiseen tarvitaan Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi Adoben kotisivuilta.

Linkkien symbolit:

Kirjallisuus-symboliKirjallisuusvinkki

Lue lisää -syboliLue lisää aihetta käsittelevältä www-sivulta

Tutkimus-symboliLinkki aihetta käsittelevään tutkimukseen

 

© / Tekijätiedot

 

 

Käytännöllisen teologian  etusivulle Koko kurssin aloitussivulle